Ránki György
Ránki György

2023. december 3. Vasárnap

Ránki György

történész

Születési adatok

1930. augusztus 4.

Budapest

Halálozási adatok

1988. február 19.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1982. máj. 7.).

Életút

1944-ben Auschwitzba deportálták, az ott szerzett súlyos tüdőbetegsége miatt a Vöröskereszt 1946-ban Svédo.-ban gyógyította. A M. Közgazdaságtud. Egyetemen gazdaságtörténetet tanult (1949-1951), az ELTE Történettud. Karán történész okl. szerzett (1953), az MKKE-n doktorált (1958); a történelemtudományok kandidátusa (1957), doktora (1963), az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1982. máj. 7.). - A M. Közgazdaságtud. Egyetem, ill. az MKKE Gazdaságtörténeti Tanszék gyakornoka (1951- 1953), az MTA Történettud. Int. tud. segédmunkatársa (1957-1957), tud. munkatársa (1957-1960), tud. főmunkatársa és a Legújabbkori M. Történeti Oszt. vezetője (1960-1969), egyúttal az int. tud. titkára (1960-1962), igh.-e (1962-1976), ügyvezető ig.-ja (1976-1986), ig.-ja (1986-1988). A KLTE BTK M. Történeti Tanszék egy. tanára (1964. júl. 19.-1987), az MKKE Gazdaságtörténeti Tanszék egy. tanára (1987-1988). Az oxfordi egyetem (USA, 1972-1973), a Columbia Egyetem, a Rutgers Egyetem és az oxfordi (USA) St. Anthony’’s College vendégprofesszora (1980-1981), a bloomingtoni Indiana Egyetem M. Tanszék tanszékvezető professzora (1981-1985).Tud. pályafutásának kezdetén elsősorban 19-20. sz.-i m. gazdaságtörténettel fogl. Alapvetően új eredményeket ért el a m. ipar fejlődésének vizsgálata, az ip. forradalom mo.-i sajátosságainak feltárása terén. Vizsgálta az Osztrák-M. Monarchia sajátos hatását a m. gazdaság fejlődésére, monográfiákat írt a két vh. közötti m. gazdaság történetéről, a német gazdasági penetráció és a m. hadigazdaság összefüggéseiről. Később érdeklődése az összehasonlító gazdaságtörténet felé fordult, a közép-K-európai gazdaságok történetének párhuzamos vizsgálata terén nemzetközi hírnevet szerzett. Tudományszervezői és diplomáciatörténeti tevékenysége is jelentős. Az 1960-as években elsősorban ő építette ki a m. történettud. NY-i kapcsolatait. Emlékére két Ránki György-díjat is alapítottak (1992: M. Történelmi Társulat; 1998: MTA Arany János Közalapítvány).

Főbb művei

F. m.: A magyarországi monopóliumok szerepének kérdéséhez. In: ELTE Évkönyve, 1952-1953 Budapest,1953
Magyarország gyáripara az imperializmus elsõ világháború elõtti idõszakában. 1900-1914. Budapest,1955
Német gazdasági expanzió és a magyar gyáripar aszovjetellenes háború idején. 1941-1945. Századok 1955
A monopolkapitalimzs gazdasági alaptörvénye érvényesülésének néhány kérdése Magyarországon az elsõ világháború elõtt. 1900-1914. In: Tanulmányok a kapitalizmus történetéhez Magyarországon. 1867-1918 Budapest,1956
Magyarország gyáripara a második világbhároú elõtt és a háború idõszakában. 1933-1944. Budapest,1958
Magyarország belépése a második világháborúba. Hadtörténeti Közlemények 1959
Magyarország a fasiszta Németország „életterében”. Budapest,1960
A római hármas egyezmény és a német külpolitika. Századok 1961
A Budapest környéki ipari övezet kialakulásának és fejlõdésének kérdéséhez. In: Tanulmányok Budapest múltjából Budapest,1961
Küzdelem a tervgazdaságért. Századok1963
Magyarország gazdasága a hároméves terv idõszakában. Budapest,1963
Emlékiratok és valóság Magyarország második világháborús szerepérõl. Horthysta külpolitika a második világháborúban. Budapest,1964
A kisipar szerepe a amgyar kapitalista fejlõdésben. Történelmi Szemle 1964
Magyarország gazdasága az elsõ világháború után. 1919-1929. Budapest,1966
A Clerk-misszió története. Történelmi Szemle 1967
1944. március 19. Magyarország német megszállása. Budapest,1968
Közép-Kelet-Európagazdasági fejlõdése a 19-20. században. Budapest,1969
Molnár Erik. In: A múlt magyar tudósai Budapest,1971
A magyar gazdaság száz éve. Budapest,1972
A második világháború története. Budapest,1973
Gazdaság és társadalom. Tanulmányok hazánkk és Kelet-Európa 19-20. századi történetérõl. Budapest,1972
Közgazdaság és történelem - a gazdaságtörténet válaszútjai. Budapest,1977
Gazdasági elmaradottság. Kutatk és kudarcok a XIX. századi Európában. Budapest,1979.

Irodalom

Irod.: In memoriam R. Gy. Történelmi Szemle
Niederhauser Emil:R. Gy. Magyar Tudomány 1988
György Ránki. Danubian Historical Studies 1988
Erényi Tibor:R. Gy. Párttörténeti Közlemények 1988
Hanák Péter:R. Gy.-rõl. Magyar Tudomány 1989
Glatz Ferenc:R. Gy. História 1990
Modern Age, Modern Historism. In memoriam György Ránki. Budapest,1990
Iparosodás és modernizáció. Tanulmányok R. Gy. emlékének. Debrecen,1991

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője