Rapaics Rajmund
Rapaics Rajmund

2022. augusztus 8. Hétfő

Rapaics Rajmund, ruhmwerthi

botanikus

Születési adatok

1885. február 15.

Nagyenyed, Alsó-Fehér vármegye

Halálozási adatok

1954. március 19.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1907); közben a breslaui egyetemen tanult (1905-1906), az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.). - A bp.-i tudományegyetem növénytani int.-ének gyakornoka (1906-1907), a kassai, majd a kolozsvári mg.-i akad. tanársegéde (1907-1911), a debreceni gazdasági akad.-n a növénytan r. tanár (1911-1919), a Tanácsköztársaság alatti szerepvállalása miatt nyugdíjazták (1920). Bp.-en magántisztviselő (1920-1926), a M. Földtani Int. munkatársa (1926- 1929), a M. Természettud. Társulat könyvtárnoka (1929-1948).Tud. pályafutásának kezdetén az ún. kritikus növénynemzetségek (pl.: Aconitum, Aquilegia, Ranunculus stb.) vizsgálatával fogl., a növénytársulástani kutatások úttörője, később érdeklődése a tudománytörténet felé fordult. Művei (A növények társadalma, 1925; A magyarság virágai, 1932) a mo.-i botanikai szakirodalom klasszikusai. Feldolgozta a mo.-i kertművészet és a m. biológia történetét, számos tudománynépszerűsítő kiadvány szerzője és szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: A sisakvirág-nemzetség rendszere. Budapest,1907
Magyarország növényföldrajza. Budapest,1910
Debrecen flórája. Budapest,1916
A Hortobágy növényföldrajza. Budapest,1916
Az Alföld növényföldrajzi jelleme. Budapest,1918
A Nyírség növényföldrajza. Debrece,1924
A növények társadalma. Bevezetés a növényszociológiába. Budapest,1926
Kis Brehm. Budapest,1926
Magyar virágok sziklakertje. Budapest,1928
A magyarság virágai. Budapest,1932
A növény felfedezése. Budapest,1932
A legszebb évelõk, virágos cserjék és fák. In: Az otthon és gazdasága Budapest,1933
A kenyér és a táplálékot szolgáltató növényeink története. Budapest,1934
Magyar kertek. A kertművészet Magyarországon. Budapest,1940
A növények és az ember.Budapest,1941
A növényi vitaminok és hormonok. Budapest,1942
Termesztett növényeink eredete. Budapest,1943
A természetrajz válsága. Megemlékezés G. L. L. Buffonról. Természet és Technika h.n.,1949
A magyar biológia története. Budapest,1953953
Kísérletek növényhibridekkel. Budapest,1944.

Irodalom

Irod.: R. R., a növényszociológia magyar úttörõje. Literatura 1926
Maucha Rezsõ:R. R. Biológiai Közlemények 1954
Jávorka Sándor:R. R. Akadémiai Értesítõ 1954
Haraszty Árpád:R. R. Botanikai Közlöny 1954
Haraszty Árpád:R. R. akadémikus emlékére. Élet és Tudomány h.n.,1954

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője