Rapaics Rajmund
Rapaics Rajmund

2021. február 25. Csütörtök

Rapaics Rajmund, ruhmwerthi

botanikus

Születési adatok

1885. február 15.

Nagyenyed, Alsó-Fehér vármegye

Halálozási adatok

1954. március 19.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1907); közben a breslaui egyetemen tanult (1905-1906), az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.). - A bp.-i tudományegyetem növénytani int.-ének gyakornoka (1906-1907), a kassai, majd a kolozsvári mg.-i akad. tanársegéde (1907-1911), a debreceni gazdasági akad.-n a növénytan r. tanár (1911-1919), a Tanácsköztársaság alatti szerepvállalása miatt nyugdíjazták (1920). Bp.-en magántisztviselő (1920-1926), a M. Földtani Int. munkatársa (1926- 1929), a M. Természettud. Társulat könyvtárnoka (1929-1948).Tud. pályafutásának kezdetén az ún. kritikus növénynemzetségek (pl.: Aconitum, Aquilegia, Ranunculus stb.) vizsgálatával fogl., a növénytársulástani kutatások úttörője, később érdeklődése a tudománytörténet felé fordult. Művei (A növények társadalma, 1925; A magyarság virágai, 1932) a mo.-i botanikai szakirodalom klasszikusai. Feldolgozta a mo.-i kertművészet és a m. biológia történetét, számos tudománynépszerűsítő kiadvány szerzője és szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: A sisakvirág-nemzetség rendszere. Budapest,1907
Magyarország növényföldrajza. Budapest,1910
Debrecen flórája. Budapest,1916
A Hortobágy növényföldrajza. Budapest,1916
Az Alföld növényföldrajzi jelleme. Budapest,1918
A Nyírség növényföldrajza. Debrece,1924
A növények társadalma. Bevezetés a növényszociológiába. Budapest,1926
Kis Brehm. Budapest,1926
Magyar virágok sziklakertje. Budapest,1928
A magyarság virágai. Budapest,1932
A növény felfedezése. Budapest,1932
A legszebb évelõk, virágos cserjék és fák. In: Az otthon és gazdasága Budapest,1933
A kenyér és a táplálékot szolgáltató növényeink története. Budapest,1934
Magyar kertek. A kertművészet Magyarországon. Budapest,1940
A növények és az ember.Budapest,1941
A növényi vitaminok és hormonok. Budapest,1942
Termesztett növényeink eredete. Budapest,1943
A természetrajz válsága. Megemlékezés G. L. L. Buffonról. Természet és Technika h.n.,1949
A magyar biológia története. Budapest,1953953
Kísérletek növényhibridekkel. Budapest,1944.

Irodalom

Irod.: R. R., a növényszociológia magyar úttörõje. Literatura 1926
Maucha Rezsõ:R. R. Biológiai Közlemények 1954
Jávorka Sándor:R. R. Akadémiai Értesítõ 1954
Haraszty Árpád:R. R. Botanikai Közlöny 1954
Haraszty Árpád:R. R. akadémikus emlékére. Élet és Tudomány h.n.,1954

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013