Rapcsák András
Rapcsák András

2023. február 7. Kedd

Rapcsák András

matematikus

Születési adatok

1914. december 12.

Hódmezővásárhely, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1993. október 16.

Debrecen, Hajdú-Bihar megye


Életút

Testvére Rapcsák Péter ref. lelkész, Rapcsák István a m.-i tervhiv. előadója. Fia Rapcsák András (1946-2002) politikus, ogy.-i képviselő, Rapcsák Tamás (1947) matematikus, leánya Rapcsák Marianna (1948) orvos-biológus. - A szegedi Tisza István Tudományegyetemen - a szegedi Eötvös Collegium tagjaként - matematika-fizika szakos tanári okl. (1942), a Debreceni Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1947), a matematikai tudományok kandidátusa (1955), doktora (1959), az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1982. máj. 7.). - A rozsnyói ev. polg. isk. h. tanára (1942), a debreceni ref. gimn. h. (1942- 1943), r. tanára (1943-1948), Debrecenben ált. isk. tanár (1948). A Debreceni Pedagógiai Főisk.-n a matematika mb. előadó tanára (1948-1949), az Egri Pedagógiai Főisk. Matematika Tanszék tanszékvezető r. tanára (1949-1951). A Debreceni Tudományegyetem, ill. a KLTE TTK Geometria Tanszék egy. docense (1951-1960), egy. tanára (1960. aug. 10.-1985. dec. 31.); közben a tanszék vezetője (1958-1973), a TTK dékánh.-e (1954-1955), dékánja (1965-1966), ill. az egyetem rektorh.-e (1955-1957, 1959-1963), rektora (1966-1973).Modern differenciálgeometriával fogl.

Főbb művei

F. m.: Felületelmélet a Minkowski-féle térben. Debrecen,1947
Differenciál- és integrálszámítás. Budapest,1947
Matematika az ipari technikumok számára. Budapest,
Komplex számok. Budapest,1953
Differenciálinvariánsok teljes rendszere a regulárisCartan-térben. Debrecen,1954
Metrikus és affinösszefüggõ pályaterek pályatartó leképezései. Debrecen,1958
Über die Begründung der lokalen metrischen Differentialgeometrie. Publicationes Mathematicae 1960
Über die bahntreuen Abbildungen affinzusammenhängender Räume. Publicationes Mathematicae h.n.,1961.

Irodalom

Irod.: Tamássy Lajos:R. A. Magyar Tudomány 1994
Tamássy Lajos:R. A. In: Akadémiai műhely - emlékbeszédek. 1999-2000 Budapest,2001

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője