Rapcsák András
Rapcsák András

2021. október 17. Vasárnap

Rapcsák András

matematikus

Születési adatok

1914. december 12.

Hódmezővásárhely, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1993. október 16.

Debrecen, Hajdú-Bihar megye


Életút

Testvére Rapcsák Péter ref. lelkész, Rapcsák István a m.-i tervhiv. előadója. Fia Rapcsák András (1946-2002) politikus, ogy.-i képviselő, Rapcsák Tamás (1947) matematikus, leánya Rapcsák Marianna (1948) orvos-biológus. - A szegedi Tisza István Tudományegyetemen - a szegedi Eötvös Collegium tagjaként - matematika-fizika szakos tanári okl. (1942), a Debreceni Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1947), a matematikai tudományok kandidátusa (1955), doktora (1959), az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1982. máj. 7.). - A rozsnyói ev. polg. isk. h. tanára (1942), a debreceni ref. gimn. h. (1942- 1943), r. tanára (1943-1948), Debrecenben ált. isk. tanár (1948). A Debreceni Pedagógiai Főisk.-n a matematika mb. előadó tanára (1948-1949), az Egri Pedagógiai Főisk. Matematika Tanszék tanszékvezető r. tanára (1949-1951). A Debreceni Tudományegyetem, ill. a KLTE TTK Geometria Tanszék egy. docense (1951-1960), egy. tanára (1960. aug. 10.-1985. dec. 31.); közben a tanszék vezetője (1958-1973), a TTK dékánh.-e (1954-1955), dékánja (1965-1966), ill. az egyetem rektorh.-e (1955-1957, 1959-1963), rektora (1966-1973).Modern differenciálgeometriával fogl.

Főbb művei

F. m.: Felületelmélet a Minkowski-féle térben. Debrecen,1947
Differenciál- és integrálszámítás. Budapest,1947
Matematika az ipari technikumok számára. Budapest,
Komplex számok. Budapest,1953
Differenciálinvariánsok teljes rendszere a regulárisCartan-térben. Debrecen,1954
Metrikus és affinösszefüggõ pályaterek pályatartó leképezései. Debrecen,1958
Über die Begründung der lokalen metrischen Differentialgeometrie. Publicationes Mathematicae 1960
Über die bahntreuen Abbildungen affinzusammenhängender Räume. Publicationes Mathematicae h.n.,1961.

Irodalom

Irod.: Tamássy Lajos:R. A. Magyar Tudomány 1994
Tamássy Lajos:R. A. In: Akadémiai műhely - emlékbeszédek. 1999-2000 Budapest,2001

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013