Rédei György Pál
Rédei György Pál

2023. november 29. Szerda

Rédei György Pál

biológus, genetikus

Születési adatok

1921. június 14.

Bécs, Ausztria

Halálozási adatok

2008. november 10.

Nashville, Tennessee


Iskola

A magyaróvári Gazdasági Akad.-n gazda okl. szerzett (1948; átminősítve: M. Agrártud. Egyetem mg.-i mérnöki okl., 1949), a mg.-i tudományok kandidátusa (1955), az MTA tagja (külső: 1990. máj. 21.).

Életút

A magyaróvári Orsz. Növénynemesítési Int. segédkutatója (1948–1949), a kisvárdai Növénynemesítési Telep kutatómérnöke (1950–1951), a Földművelésügyi Min. Kísérletügyi Főoszt. növénynemesítési főelőadója (1952–1953), az MTA Genetikai Int. (1955), az MTA martonvásári Mg.-i Kut. Int. tud. munkatársa (1955–1956). A forr. után az USA-ban telepedett le (1956. nov.), a University of Missouri adjunktusa, majd a genetika professzora (1957–1991), emeritusz professzora (1991-től) és az egy. genetikai program vezetője (1990-től). A University of Ohio tud. tanácsadója (1992–1995). A kölni Max-Planck Institut (1986, 1992–1993), az ELTE TTK (1994–1997) és a PATE vendégprofesszora (1995). Az MTA–TMB-n Győrffy Barna aspiránsa (1952–1955). – Vezető szerepet játszott a mo.-i Triticale-program beindításában, majd a nevéhez fűződik az Arabidopsis nevű genetikai és biológiai modellnövény bevezetése az USA-ban. Nemzetközileg is elsőként igazolta a mitotikus rekombinációt növényekben, a világon elsőként állított elő ún. obligát növényi auxotróf mutációkat Arabidopsisban, bevezetett egy nagy hatékonyságú transzformációs és egy mutagén és karcinogén anyagok kimutatására alkalmas módszert. Róla nevezték el a University of Missouri–Columbia Life Sciences Center egy részét (George P. Rédei Plant Growth Facility, 2004). – A Genetics Society of America és az American Association for the Advancement of Science tagja. – Sigma XI Award (1989).

Főbb művei

F. m.: Kísérletek búza–rozs hibridek előállítására. Kiss Á.-val. (Növénytermelés, 1952
angolul: Acta Agronomica, 1953)
Ôszi búzából tavaszi búza. Többekkel. (Növénytermelés, 1953)
A rozs állománykeresztezések kérdésének kísérletes vizsgálata. Többekkel. (Növénytermelés, 1954)
La substance de croissance au du mais laiteux. Györffy Barnával. (Acta Botanica, 1955)
Gabonaembriók in vitro nevelése. Kand. értek. (Bp., 1954)
Culture in vitro of Excised Ovaries of Cereals. (Acta Botanica, 1955)
Basic Plant Genetics. (5. kiad. Missouri, 1980)
Genetics. (New York–London, 1982)
Genetics Manual. (Singapore, 1987
kínai nyelven: Sanghai, 2001)
Brassinosteroids Rescue the Deficiency of CYP90. A Cytochrome P450, Controlling Cell Elongation and De-etiolation in Arabidospsis. Többekkel. (Cell, 1996)
Encyclopedic Dictionary of Genetics, Genomics and Proteomics. (2. kiad. Hoboken, 2002
3. kiad. 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője