Rédei Károly
Rédei Károly

2021. október 25. Hétfő

Rédei Károly

nyelvész

Névváltozatok

Radanovics

Születési adatok

1932. április 11.

Nagykanizsa, Zala vármegye

Halálozási adatok

2008. augusztus 17.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (külsõ: 1990. máj. 21.).

Életút

Az ELTE Nyelv- és Irodalomtud. Karán m. szakos tanári okl. szerzett (1955), a nyelvtudományok kandidátusa (1960), doktora (1967), az MTA tagja (külső: 1990. máj. 21.). - Az MTA Nyelvtud. Int. tud. munkatársa (1959-1966), tud. főmunkatársa (1966-1974) és tud. osztályvezetője (1967-1974), a Bécsi Egyetem Finnugor Int.-ének intézetvezető professzora (1974-2000), emeritusz professzora (2000-től).Uralisztikával, a finnugor nyelvtud. ált. kérédéseivel, finnugor hang- és alaktannal, uráli-indoeurópai és uráli-jukagir nyelvi érintkezésekkel fogl. Nyelvi és folkorisztikai gyűjtőmunkát végzett a zürjéneknél és az osztjákoknál.

Főbb művei

Névutós határozók a komi nyelvben. Budapest,1959
Die Postpositionen im Syrjänischen unter Berücksichtigung des Wotjakischen. Budapest,1962
Northern Ostyak Chrestomathy. The Hague,1965
A vogul nyelv zürjén jövevényszavai. Budapest,1966
Amagyar szókészlet finnugor elemei. Budapest,
Nord-ostjakische Texte. Göttingen,1968
Permjakisches Wörterverzeichnis aus dem Jahre 1933. Wien,1968
Die syrjänischen Lehnwörter im Wogulischen. Budapest-The Hague,1968
Chrestomathia Syrjaenica. Budapest,1978
Chrestomathia Syrjaenica. Wien,1978
Zyrian Folklore Texts. Budapest,1978
Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Wien,1986
Uralisches Etymologisches Wörterbuch. ?,é.n.
Zyrian Texts. Wiesbaden,1996
Õstörténelmünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus krtikája. Budapest,1998
R. K. válogatott írásai. In: Uralisztikai tanulmányok Budapest,2002

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013