Reiner János
Reiner János

2023. szeptember 26. Kedd

Reiner János

jogász

Születési adatok

1865. június 22.

Nagybecskerek, Torontál vármegye

Halálozási adatok

1938. augusztus 27.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.).

Életút

Testvére Reiner Ignác (1861-1917) jogász és Reiner Zsigmond (1862-1907) jogász, publicista. - A bp.-i tudományegyetemen jog- (1886) és államtud. doktori okl. szerzett (1887), ügyvédi vizsgát tett (1889), az egyházjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1892), az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.). - Bp.-i ügyvédi irodájának vezetője (1889-1913), egyúttal a bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen az egyházjog magántanára (1892-1913), ny. rk. (1913-1915), ny. r. tanára (1915-1935); közben a Tanácsköztársaság bukása után a forr.-ak alatti magatartások tárgyában kirendelt igazolóbiz. előadója (1919).Az egyházjog ált. kérdéseivel, egyházi és polgári házassági joggal, örökösödési joggal, államjoggal, ill. 18-19. sz.-i jogtörténettel fogl.

Főbb művei

F. m.: Die Besetzung der Bisthümer in Ungarn in historischer Entwicklung bis zur Gegenwart. Archiv für katholisches Kirchenrecth 1888
A jogtörténelem és kutatási módszerei. Budapest,1894
Jogi dolgozatok. Budapest,1898
A condordatumról. Budapest,1898
A szerzõdésen kívüli kártérítési kötelmek. Budapest,1898
Az egyházjog fogalma. Budapest,1899
Az egyházi személyek utáni örökösödési jog Magyarországon. Budapest,1901
Az egyházi házasságkötési jog történelmi alapjai. In: Értekezések a társadalmi tudományok körébõl kivonatosan: Akadémiai Értesítõ Budapest,1903
A magyar házassági jog. Budapest,1904
Az egyházi házasságkötési jog tanának kifejlõdése. Budapest,1908
Az egyház és állam szétválasztása és a francia szétválasztási törvény. Budapest,1910
A királykérdés Magyarországon. Budapest,1921
A jogtudományi irodalom fejlõdése. Szent István Akadémia Értesítõje 1921
A királyválasztás és az ún. trónfosztó nemzetgyűlési törvény. Budapest,1926
A katolikus és nemzeti királyság. Budapest,1927
A királyi hatalom átvétele. Budapest,1930
A mai államjogi alakulatok jogalapja. Budapest,1931
A katonai Mária Terézia Rend. Budapest,1933.

Irodalom

Irod.: Viszota Gyula r. tag gyászbeszéde R. J. l. tag ravatalánál. Akadémiai Értesítõ h.n.,1938

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője