Reiner János
Reiner János

2021. október 17. Vasárnap

Reiner János

jogász

Születési adatok

1865. június 22.

Nagybecskerek, Torontál vármegye

Halálozási adatok

1938. augusztus 27.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.).

Életút

Testvére Reiner Ignác (1861-1917) jogász és Reiner Zsigmond (1862-1907) jogász, publicista. - A bp.-i tudományegyetemen jog- (1886) és államtud. doktori okl. szerzett (1887), ügyvédi vizsgát tett (1889), az egyházjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1892), az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.). - Bp.-i ügyvédi irodájának vezetője (1889-1913), egyúttal a bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen az egyházjog magántanára (1892-1913), ny. rk. (1913-1915), ny. r. tanára (1915-1935); közben a Tanácsköztársaság bukása után a forr.-ak alatti magatartások tárgyában kirendelt igazolóbiz. előadója (1919).Az egyházjog ált. kérdéseivel, egyházi és polgári házassági joggal, örökösödési joggal, államjoggal, ill. 18-19. sz.-i jogtörténettel fogl.

Főbb művei

F. m.: Die Besetzung der Bisthümer in Ungarn in historischer Entwicklung bis zur Gegenwart. Archiv für katholisches Kirchenrecth 1888
A jogtörténelem és kutatási módszerei. Budapest,1894
Jogi dolgozatok. Budapest,1898
A condordatumról. Budapest,1898
A szerzõdésen kívüli kártérítési kötelmek. Budapest,1898
Az egyházjog fogalma. Budapest,1899
Az egyházi személyek utáni örökösödési jog Magyarországon. Budapest,1901
Az egyházi házasságkötési jog történelmi alapjai. In: Értekezések a társadalmi tudományok körébõl kivonatosan: Akadémiai Értesítõ Budapest,1903
A magyar házassági jog. Budapest,1904
Az egyházi házasságkötési jog tanának kifejlõdése. Budapest,1908
Az egyház és állam szétválasztása és a francia szétválasztási törvény. Budapest,1910
A királykérdés Magyarországon. Budapest,1921
A jogtudományi irodalom fejlõdése. Szent István Akadémia Értesítõje 1921
A királyválasztás és az ún. trónfosztó nemzetgyűlési törvény. Budapest,1926
A katolikus és nemzeti királyság. Budapest,1927
A királyi hatalom átvétele. Budapest,1930
A mai államjogi alakulatok jogalapja. Budapest,1931
A katonai Mária Terézia Rend. Budapest,1933.

Irodalom

Irod.: Viszota Gyula r. tag gyászbeszéde R. J. l. tag ravatalánál. Akadémiai Értesítõ h.n.,1938

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013