Rejtő Sándor
Rejtő Sándor

2021. október 22. Péntek

Rejtő Sándor, id.

gépészmérnök

Névváltozatok

1877-ig Haltenberger

Születési adatok

1853. augusztus 21.

Kassa, Abaúj-Torna vármegye

Halálozási adatok

1928. február 4.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1912. máj. 2.; r.: 1923. máj. 11.).

Életút

Fia Rejtő Sándor, ifj. (1881-1945) orvos, fül-orr-gégész. - A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. (elsőként!, 1877), a textilip. technológia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1886), az MTA tagja (l.: 1912. máj. 2.; r.: 1923. máj. 11.). - Ny-Európában áll. öszötndíjjal textilip. létesítményeket tanulmányozott (1877-1879), a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Min. előadója (1880-1888). A József Műegyetemen a textilip. technológia magántanára (1886-1888), a mechanikai technológia h. (1888-1889), ny. rk. (1889-1890), ny. r. tanára (1890-1923); közben a Gépészmérnöki Oszt. dékánja (1901-1904), majd az egyetem rektora (1920-1921).Mechanikai technológiai kutatásokkal, szerkezeti anyagok vizsgálatával fogl., újszerű és igen nagy szakmai feltűnést keltő elméletet állított fel a szerkezeti anyagok viselkedésével kapcsolatban. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a szövet-, a papír- és a fémvizsgálati mérőmódszerek fejlesztése, az alakváltozás mechanizmusának feltárása, az anyagszerkezet és a fizikai tulajdonságok közötti összefüggések vizsgálata terén. Róla nevezték el a Bp.-i Musz. Főisk. Rejtő Sándor Könnyűip. Mérnöki Főisk. Karát.

Főbb művei

F. m.: A szövet tartósságának megállapítása. Budapest,1887
A papiros tartósságának megállapítása. Budapest,1891
Utasítás magánosok részére papírvizsgálatok végzésére. Budapest,1896
Az elméleti mechanikai technológia néhány alaptétele. Budapest,1896
Textil-ipar. Budapest,1903
A belsõ súrlódás számértéke és a szerkezeti anyaogk mechanikai sajátságainak megállapítása nyíró igénybevételekkel. Budapest,1904
A fémek kimerülése. Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye 1910
A maradó, vagyis az ideig-tartó és maradandó alakváltozások mechanikájának alaptételei és alkalmazásuk. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1914
Az elméleti mechanikai technológia alapelvei. Budapest,é.n.
A maradandó alakváltozások mechanikájának alkalmazása a textiliparban. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1925
Einige Prinzipien der theorethishen mechanischen Technologie der Metalle. Berlin,1927
Az elméleti mechanikai technológia alapelvei. Budapest,é.n.

Irodalom

Irod.: Kerékgyártó György:R. S. Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye 1928
Misángyi Vilmos:R. S. emlékezete. Anyagvizsgálók Közlönye 1929
Dischka Gyõzõ:Emlékezés R. S. egyetemi tanárra. Magyar Textiltechnika 1970
Dischka Gyõzõ Zorkóczy Béla:R. S.Művei bibliográfiájával. In: Műszaki nagyjaink Budapest,1981

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013