Réthy Mór
Réthy Mór

2024. május 18. Szombat

Réthy Mór

fizikus

Névváltozatok

1870-ig Rothbaum

Születési adatok

1846. november 9.

Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1925. október 16.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1878. jún. 14.; r.: 1900. máj. 4.).

Életút

A bécsi műegyetemen (1864-1866), a József Műegyetemen tanult (1866-1869), a göttingeni és a heidelbergi egyetem áll. ösztöndíjasa (1872-1874), majd a heidelbergi egyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1874), az MTA tagja (l.: 1878. jún. 14.; r.: 1900. máj. 4.). - A József Műegyetem tanársegéde (1869-1870), a körmöcbányai áll. főreálisk. r. tanára (1871-1872). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az elméleti fizika és a matematika ny. rk. (1874-1876), ny. r. tanára (1875-1886); közben a Matematikai és Természettud. Kar dékánja (1880-1881, 1885-1886). A József Műegyetemen az elemi matematika (1886-1892), az analitikai mechanikai és elméleti természettan ny. r. tanára (1892-1919); közben a Vegyészmérnöki és Egyetemes Oszt. dékánja (1898-1900).Elméleti mechanikai és optikai kutatásokkal, a fénytörés, a fényvisszaverés, a fényrezgés jelenségek vizsgálatával, folyadéksugarak tanulmányozásával fogl., az elméleti fizika első m. professzora. Jelentős érdemeket szerzett Bolyai Farkas és Bolyai János hagyatékának feldolgozása és továbbfejlesztése terén.

Főbb művei

F. m.: A diffractio elméletéhez. Budapest,1874
A kerületre redukálható felület-egészletek elméletéhez. Budapest,1874
A három méretű homogén tér - ún. nem euklidikus - síktani trigonometriája. Budapest,1875
A propeller és peripeller felületek elméletéhez. Budapest,1875
A fény törése és visszaverése homogen isotrop átlátszó testek határán Neumann rendszerének általánosításával és bõvítésével. In: Értekezések a matematikai tudományok körébõl Budapest,1880
A sarkított fényrezgés elhajló rács által való mozgatásának magyarázata, különös tekintettel Fröhlich észleleteire. In: Értekezések a matematikai tudományok körébõl kivonatosan: Akadémiai Értesítõ Budapest,1880
Folyadék-sugarak. In: Értekezések a matematikai tudományok körébõl Budapest,1894
Tentamen. Budapest,
Über schwere Flüssigstrahlen. Budapest,1898
Az actio elvérõl és a mechanikai elvek azon osztályáról, melyhez tartozik. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1902
A fémek erõltetési vonalairõl. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,é.n.

Irodalom

Irod.: Rados Gusztáv r. tag beszéde R. M. r. tag ravatalánál. Akadémiai Értesítõ h.n.,1925

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője