Révész Géza
Révész Géza

2021. október 18. Hétfő

Révész Géza

pszichológus

Születési adatok

1878. december 9.

Siófok, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1955. augusztus 19.

Amszterdam, Hollandia


Iskola

Az MTA tagja (külsõ: 1947. jún. 6.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen bölcsész- és jogtud. doktori okl., a göttingeni egyetemen pszichológiából bölcsészdoktori okl. szerzett (1905), a kísérleti lélektan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1908), az MTA tagja (külső: 1947. jún. 6.). - A bp.-i tudományegyetemen a kísérleti lélektan magántanára (1908-1918), ny. r. (1918-1919), ny. r. tanára (a Tanácsköztársaság idején, 1919), a proletárdiktatúra bukása után külföldön telepedett le. Az amszterdami kísérleti lélektani int. ig.-ja (1921-1932), majd az Amszterdami Egyetemen a lélektan professzora (1932-1950).A modern kísérleti lélektani kutatások úttörője, nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el az ált. lélektan, a gondolkodás, a zenei tehetségkutatás lélektani vonatkozásainak vizsgálata, a téri érzékelés problémájának feltárása és hangfiziológiai kutatások terén. A térszemlélet vizsgálatából eljutott a sajátosan emberi teljesítmények és tudatformák, ill. a beszéd kutatásához, újszerű módszerrel tanulmányozta az emberi beszéd eredetét, kialakulásának körülményeit, hirdette a beszéd és a gondolkodás összefüggéseit. Nevéhez fűződik az ún. kétösszetevős hangmagasság elmélete és a hangmagasság és a hangminőség tud. megkülönböztetése. Az első nemzetk. pszichológiai folyóirat, az Acta Psychologica alapító szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: A színküszöb viszonya az achromaticus folyamatokhoz. Magyar Orvosi Archivum 1906
A gazdaságos tanulás módszereirõl. Magyar Paedagogia 1908
A gyermeklélektan filogenetikai jelentõsége. In: Dolgozatok a modern filozófia körébõl. Emlékkönyv AlexanderBErnát 60-ik születése napjára Budapest,1910
Optikai ingerek hatása az agy gázcseréjére. Budapest,1912
Zur Grundlegung der Tonpsychologie. Leipzig,1913
Ervin Nyíregyházi. Psychologische Analyse eines musikalisch hervorragenden Kindes. Leipzzig,1916
A tehetség korai felismerése. Budapest,1918
The Psychology of a Musical Prodigy. London,1925
Musikgenuss bei Gehörlosen. Leipzig,1926
Das Problem des Ursprungs der Sprache. Amsterdam,1942
Die menschliche Hand. Basel-New York,1944
Einführung in die Musikpsychologie. Bern,1946
Psychological Works and Papers. h. n.,1946
Origine et préhistoire du language. Paris,1950
Psychology and Art of the Blind. London,1950
Talent und Genie. Grundzüge einer Begabungspsychologie. Bern,1952
Talent und Genie. Grundzüge einer Begabungspsychologie. Leiden,1952
Talent und Genie. Grundzüge einer Begabungspsychologie. Milano,1956
Psicologia della musica. Firenze,1954
Tanulmányok. Budapest,1985.

Irodalom

Irod.: Kardos Lajos:R. G. Magyar Tudomány 1956
de Jong J. B.:R. G. Magyar Zene 1979
R. G. Gábor Éva:Hazatért levelek. Irodalomtörténet 1981
Matyikó Sebestyén József:Az „ismeretlen” R. G. Somogy 1981
Gábor Éva Csillagné Gál Judit:R. G.-ra emlékezünk. Magyar Pszichológiai Szemle 1984
Szondi Lipót:R. G.-ról. Tudomány 1987
Gábor Éva:Egy barátság emlékei. Két ismeretlen dokumentum R. G. hagyatékából. Muzsika 1988
Bánfai József:A korai tehetségfelismerés korlátai. Egy régi könyv idõszerű tanulságai. Pedagógiai Szemle 1989
Gábor Éva:R. G. In: Tanulmányok a magyar pszichológia történetébõl Budapest,1991
Bendl Júlia:R. G.-ról. Holmi h.n.,1999

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013