Ribár Béla
Ribár Béla

2024. május 18. Szombat

Ribár Béla

fizikus

Születési adatok

1930. szeptember 5.

Torontálvásárhely, Jugoszlávia

Halálozási adatok

2006. március 22.

Újvidék, Szerbia-Montenegró


Iskola

A Belgrádi Egyetem TTK-n fizikus okl. szerzett (1955), a Berni Egyetemen PhD-fokozatot szerzett (1969).Az MTA tagja (külsõ: 2004. máj. 3.).

Életút

A nagybecskereki gimn. fizika- és matematikatanára (1956– 1958), a Szarajevói Egyetem tanársegéde (1958– 1966), a Berni Egyetem Krisztallográfiai Int.-ének ösztöndíjasa (1966– 1969). A Szarajevói Egyetem egy. docense (1969– 1970), az Újvidéki Egyetem TTK egy. docense (1970– 1975), rk. (1975– 1980), r. tanára (1980– 1995). – Szerves és szervetlen vegyületek, vmint természetes anyagok kristályszerkezetének kutatásával fogl. Írásaiban vmint a mo.-i és az USA-ban tartott előadásaiban felemelte szavát a délvidéki magyarságot ért hátrányos megkülönböztetések ellen. Megszervezte a tankönyvpótló ismeretterjesztő füzetek kiadását (Muhi Bélával, 1993-tól). – A Vajdasági Tud. és Művészeti Akad. l. tagja (1987-től), a Szerb Tud. és Művészeti Akad. r. tagja (2001). A Vajdasági Tud. és Művészeti Akad. elnökségi tagja (2004-től). Az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület alapító tagja (1992-től), elnöke (1995-től). A Vajdasági M. Tud. Társaság elnöke (1997-től). – Az Újvidéki Egyetem Emlékérme (1995), Vojislav K. Stojanović-emlékérem (1996), Eötvös-díj (Vajdasági M. Pedagógus Egyesület, 2001), Pro Universitate et Scientia-díj (M. Professzorok Világtanácsa, 2001), Aracs-díj (Szabadka, 2003).

Főbb művei

F. m.: Praktikum eksperimentalnih vełbi iz elektriciteta. (Novi Sad, 1975)
Praktikum eksperimentalnih vełbi iz optike. (Novi Sad, 1978)
A százéves röntgensugárzás. (Újvidék, 1995)
Híres magyar tudósok. (Újvidék, 1995
2. kiad. 1997)
Megmaradásunk záloga. (Újvidék, 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője