Richter Aladár
Richter Aladár

2021. február 25. Csütörtök

Richter Aladár

botanikus

Születési adatok

1868. január 5.

Rimaszombat, Gömör és Kishont vármegye

Halálozási adatok

1927. június 11.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori és természetrajz-vegytan szakos tanári okl. (1890), a növényanatómia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1897), az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.). - A verseci reálisk. r. tanára (1890-1891), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Növénytani Int.-ének tanársegéde (1892-1893), az aradi főgimn. (1893-1895), a bp.-i I. ker.-i főgimn. r. tanára (1895-1898), az MNM Növénytárának vezetője (1898-1899). Áll. ösztöndíjjal hosszabb tanulmányutat tett Ny-Európában, ill. a berlini botanikai múz.-ban és a grazi egyetemen növényfiziológiai kutatásokat végzett (1891-1892, 1896, 1897). A bp.-i tudományegyetemen a növényanatómia magántanára (1897-1899), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az ált. növénytan h. (1898-1901), ny. r. tanára (1901-1913) és az Erdélyi Múz. Növénytani Oszt.-ának ig.-ja (1901-1913).A mo.-i növényanatómiai és -fiziológiai kutatások úttörője, különösen jelentősek növényszövettani megállapításai. Nevéhez fűződik a kolozsvári Botanikai Múz. megalapítása és a kolozsvári egy. Ált. Növénytani Int. létesítése. Művelődéspolitikai és művészettörténeti kérdésekkel is fogl.

Főbb művei

F. m.: Über die Blattstruktur der Gattunk Cecropia. Suttgart,1898
Adatok a Marcgraviaceae és az Aroideae physiologiai-anatomiai ismeretéhez. Természetrajzi Füzetek 1899
Természettudományi állapotaink és a külföld. Budapest,1899
Physiologisch-anatomische Untersuchungen über Luftwurzeln. Suttgart,1900
Egy magyar természetbúvár úti naplójából. Kolozsvár,
A kolozsvári m. kir. Ferenc József Tudományegyetem növénytani intézete és botanikus kertje. 1872-1904. Kolozsvár,1905
A magyar tudományegyetem és az Erdélyi Nemzeti Múzeum botanikus múzeuma Kolozsvárt. Kolozsvár,1905
Átszellõztetõ és a mechanikai rendszer correlatioja a Schizaeák szervezetében. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1912
Borneó egy új Schizaeaja és a velerokon fajok phsyiologiai anatomiája. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1915
A víztartó-szövet s az élettani felemáslevelűség némely esete. Mathematikai és Termézettudományi Értesítõ 1916
Összehasonlító alkat- és fejlõdéstani vizsgálatok aa Marcgraviacea-leveleken. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1917
A természetbúvár Apáthy István kortörténeti jelentõsége a tudományban és a politikában. Budapest,1923.

Irodalom

Irod.: Fröhlich Izidor beszéde R. A. l. tag ravatalánál. Akadémiai Értesítõ 1927
Degen Árpád:R. A. Botanikai Közlemények 1927
Soó Rezsõ:A kolozsvári Egyetemi Botanikus Kert és Múzeum. Kolozsvár,1942

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013