Richter Aladár
Richter Aladár

2022. január 28. Péntek

Richter Aladár

botanikus

Születési adatok

1868. január 5.

Rimaszombat, Gömör és Kishont vármegye

Halálozási adatok

1927. június 11.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori és természetrajz-vegytan szakos tanári okl. (1890), a növényanatómia tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1897), az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.). - A verseci reálisk. r. tanára (1890-1891), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Növénytani Int.-ének tanársegéde (1892-1893), az aradi főgimn. (1893-1895), a bp.-i I. ker.-i főgimn. r. tanára (1895-1898), az MNM Növénytárának vezetője (1898-1899). Áll. ösztöndíjjal hosszabb tanulmányutat tett Ny-Európában, ill. a berlini botanikai múz.-ban és a grazi egyetemen növényfiziológiai kutatásokat végzett (1891-1892, 1896, 1897). A bp.-i tudományegyetemen a növényanatómia magántanára (1897-1899), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az ált. növénytan h. (1898-1901), ny. r. tanára (1901-1913) és az Erdélyi Múz. Növénytani Oszt.-ának ig.-ja (1901-1913).A mo.-i növényanatómiai és -fiziológiai kutatások úttörője, különösen jelentősek növényszövettani megállapításai. Nevéhez fűződik a kolozsvári Botanikai Múz. megalapítása és a kolozsvári egy. Ált. Növénytani Int. létesítése. Művelődéspolitikai és művészettörténeti kérdésekkel is fogl.

Főbb művei

F. m.: Über die Blattstruktur der Gattunk Cecropia. Suttgart,1898
Adatok a Marcgraviaceae és az Aroideae physiologiai-anatomiai ismeretéhez. Természetrajzi Füzetek 1899
Természettudományi állapotaink és a külföld. Budapest,1899
Physiologisch-anatomische Untersuchungen über Luftwurzeln. Suttgart,1900
Egy magyar természetbúvár úti naplójából. Kolozsvár,
A kolozsvári m. kir. Ferenc József Tudományegyetem növénytani intézete és botanikus kertje. 1872-1904. Kolozsvár,1905
A magyar tudományegyetem és az Erdélyi Nemzeti Múzeum botanikus múzeuma Kolozsvárt. Kolozsvár,1905
Átszellõztetõ és a mechanikai rendszer correlatioja a Schizaeák szervezetében. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1912
Borneó egy új Schizaeaja és a velerokon fajok phsyiologiai anatomiája. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1915
A víztartó-szövet s az élettani felemáslevelűség némely esete. Mathematikai és Termézettudományi Értesítõ 1916
Összehasonlító alkat- és fejlõdéstani vizsgálatok aa Marcgraviacea-leveleken. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1917
A természetbúvár Apáthy István kortörténeti jelentõsége a tudományban és a politikában. Budapest,1923.

Irodalom

Irod.: Fröhlich Izidor beszéde R. A. l. tag ravatalánál. Akadémiai Értesítõ 1927
Degen Árpád:R. A. Botanikai Közlemények 1927
Soó Rezsõ:A kolozsvári Egyetemi Botanikus Kert és Múzeum. Kolozsvár,1942

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője