Riedl Frigyes
Riedl Frigyes

2021. december 1. Szerda

Riedl Frigyes

irodalomtörténész, esztéta

Születési adatok

1856. szeptember 12.

Ladomér, Bars vármegye

Halálozási adatok

1921. augusztus 7.

Budapest


Család

Apja Riedl Szende (1831-1873) nyelvész.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.).

Életút

Apja Riedl Szende (1831-1873) nyelvész, az MTA tagja. - A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1879), m.-német szakos tanári okl. szerzett (1880), áll. ösztöndíjjal a berlini és a párizsi (1879-1880), majd a bécsi tudományegyetemen tanult (1881), az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.). - A bp.-i IV. ker.-i főreálisk. r. tanára (1881-1904), a bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen a m. irodalomtörténet ny. r. tanára (1904-1921). Az Orsz. Közoktatási Tanács előadó tanácsosa.A 19. sz. vége és a 20. sz. eleje egyik legjelentősebb m. irodalomtörténészeként elsősoban a m. irodalom kiemelkedő személyiségével, különösen Arany János, ill. Gyulai Pál munkásságával, Shakespeare 19. sz.-i mo.-i hatásával fogl., a m. esszé egyik legnagyobb hatású művelője, mestere. Filológiai vizsgálatokkal bebizonyította, hogy a Thaly Kálmán által kiadott „eredeti” kuruc balladák hamisítványok, többsége magától Thalytól származik. Retorikai és poétikai középisk. tankönyveit hosszú ideig és széles körben használták. Szemléletére erős hatást gyakorolt H. Taine munkássága.

Főbb művei

F. m.: Arany János. Budapest,1887
A magyar irodalom fõ irányai. Budapest,1896
Lotz Károly falfestményei. Budapest,1899
Magyarok Rómában. Budapest,1900
Péterffy Jenõ. Budapest,1901
Lederer Béla. Budapest,1904
History of Hungarian Literature. London,1906
Geschichte der ungarischen Literatur. h. n.,1906
A magyar irodalom története Zrínyi halálától Berzsenyi felléptéig. Budapest,1908
Gyulai Pál. Budapest,1911
Három jellemzés: Toldy Ferenc, Greguss Ágost, Katona Lajos. Budapest,1912
Shakespeare és a magyar irodalom. Budapest,1916
Arany lelki élete. Budapest,1917
Arany, mint nyelvész. Magyar Nyelv 1917
A kuruc balladák. Budapest,1918
Középiskolák. In: A bolsevizmus Magyarországon Budapest,1921
R. F. hagyatékából. Budapest,1922
Petõfi. Budapest,1923
Vajda, Reviczky, Komjáthy. Budapest,1933
Madách. Budapest,1935
Vörösmarty Mihály élete és művei. Budapest,1937
Kölcsey Ferenc. Budapest,1939
A magyar dráma története. Budapest,
Mikszáth Kálmán. Budapest,1940
Arany János élete és művei. Tyukod,2002
Petõfi Sándor élete és művei8. Tyukod,2002.

Irodalom

Irod.: Kuncz Aladár:Egyetemi portrék. I. R. F. Nyugat 1909
Gyergyai Albert:R. F. Nyugat 1920
Gy. A.:A Nyugat árnyékában. Budapest,1968
Angyal Dávid:R. F. Budapesti Szemle 1921
Angyal Dávid:R. F. Magyar Nyelv 1921
R. F. emlékezete. EgyetemesPhilologiai Közlöny 1922
Hoffmann Mária:R. F.-rõl. Budapest,1923
Reichard Piroska:Riedl tanár úr. Magyar Nyelv 1926
Kozocsa Sándor:R. F.-bibliográfia. In: R. F.: Madács Budapest,1933
Rubinyi Mózes:R. F. Budapest,1934
Gyenes István:R. F. Budapest,1937
Zolnai Béla:Emlékezés R. F.-re. Irodalomtörténeti Közlemények 1956
Horváth János:R. F. emlékezete. In: Tanulmányok Budapest,1956
Zimándi István:R. F. In: Péterfy Jenõ és baráti köre Budapest,1960
Zolnai Béla:Thaly, Ballagi, Riedl. Irodalomtörténet 1961
Tarnóc Márton:R. F. Irodalomtörténet 1981
Szakács Béla:R. F. pedagógiai tevékenysége. Irodalomtörténet 1982
Csűrös Miklós:R. F. Arany-portréja 1917-bõl. Polisz h.n.,1999

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013