Riesz Frigyes
Riesz Frigyes

2021. október 17. Vasárnap

Riesz Frigyes

matematikus

Születési adatok

1880. január 22.

Győr, Győr vármegye

Halálozási adatok

1956. február 28.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1916. máj. 4.; r.: 1936. máj. 14.).

Életút

Testvére Riesz Marcell (1886-1969) matematikus. - A zürichi műsz. egyetemen tanult (1897-1899), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1902), matematika-fizika szakos tanári okl. szerzett (1903), a göttingeni egyetemen tanult (1903-1904), az MTA tagja (l.: 1916. máj. 4.; r.: 1936. máj. 14.). - A lőcsei áll. főreálisk. (1904-1908), a bp.-i főgimn. r. tanára (1908-1911), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a felsőbb mennyiségtan h. (1911-1912), ny. rk. (1912-1914), ny. r. tanára (1914-1919); közben a Matematikai és Természettud. Kar dékánh.-e (1915-1917). A Bp.-re menekült kolozsvári egyetemen (1919-1921), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen, ill. a Szegedi Tudományegyetemen a felsőbb mennyiségtan ny. r. tanára (1921-1945); közben a Matematikai és Természettud. Kar dékánja (1921-1922), dékánh.-e (1922-1923), majd az egyetem rektorh.-e (1926-1927, 1945-1946), rektora (1925-1926, 1944-1945). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE Matematikai-Fizikai-Kémiai Kar III. sz. Matematikai Tanszék ny. r. tanára (1946-1952), egy. tanára (1952-1956) és a tanszék vezetője (1949-1956).Nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket ért el a valós függvénytan, a komplex függvénytan, a potenciálelmélet, a függvényegyenletek elmélete, ill. a halmazelméleti és projektív geometria területén. A funkcionálanalízis megalapítója, a matematikai tud. kutatásban ő vezette be - többek között - a sorozattér és a szubharmónikus függvények fogalmát. Legjelentősebb eredménye, a részben róla elnevezett Riesz-Fischer-tétel.

Főbb művei

F. m.: Les systemes d’’équations linéaires a une infinité d’’inconnues (1913)
Megadott tagokkal kezdõdõ hatványsorokról Mathematikai és Természettudományi Értesítõ(1917)
Sur les suites de fonctions analytiqes Acta Scientiarum Mathematicae Szegediensis().

Irodalom

Irod.: Szõkefalvi-Nagy Béla:R. F. tudományos munkásságának ismertetése. Matematikai Lapok
Alexits György:R. F. Magyar Tudomány 1956
Szõkefalvi-Nagy Béla:R. F. MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya Közleményei 1956
Szõkefalvi-Nagy Béla PaulRichard:R. F. Matematikai Lapok
Bognár Mátyás:Notes on the Inaugural Lecture Delivered by Frederick Riesz in 1925 as Rector of Szeged. Acta Mathematica 1986
Vincze István:Emlékezés R. F. professzor úrra. Matematikai Lapok 1991
Loch Edgar:Szegeed - 1934. Természet Világa 1994
Hersch Ruben-John Steiner Vera:Közelkép a magyar matematikáról. Iskolakultúra h.n.,1996

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013