Riesz Frigyes
Riesz Frigyes

2024. április 21. Vasárnap

Riesz Frigyes

matematikus

Születési adatok

1880. január 22.

Győr, Győr vármegye

Halálozási adatok

1956. február 28.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1916. máj. 4.; r.: 1936. máj. 14.).

Életút

Testvére Riesz Marcell (1886-1969) matematikus. - A zürichi műsz. egyetemen tanult (1897-1899), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1902), matematika-fizika szakos tanári okl. szerzett (1903), a göttingeni egyetemen tanult (1903-1904), az MTA tagja (l.: 1916. máj. 4.; r.: 1936. máj. 14.). - A lőcsei áll. főreálisk. (1904-1908), a bp.-i főgimn. r. tanára (1908-1911), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a felsőbb mennyiségtan h. (1911-1912), ny. rk. (1912-1914), ny. r. tanára (1914-1919); közben a Matematikai és Természettud. Kar dékánh.-e (1915-1917). A Bp.-re menekült kolozsvári egyetemen (1919-1921), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen, ill. a Szegedi Tudományegyetemen a felsőbb mennyiségtan ny. r. tanára (1921-1945); közben a Matematikai és Természettud. Kar dékánja (1921-1922), dékánh.-e (1922-1923), majd az egyetem rektorh.-e (1926-1927, 1945-1946), rektora (1925-1926, 1944-1945). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE Matematikai-Fizikai-Kémiai Kar III. sz. Matematikai Tanszék ny. r. tanára (1946-1952), egy. tanára (1952-1956) és a tanszék vezetője (1949-1956).Nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket ért el a valós függvénytan, a komplex függvénytan, a potenciálelmélet, a függvényegyenletek elmélete, ill. a halmazelméleti és projektív geometria területén. A funkcionálanalízis megalapítója, a matematikai tud. kutatásban ő vezette be - többek között - a sorozattér és a szubharmónikus függvények fogalmát. Legjelentősebb eredménye, a részben róla elnevezett Riesz-Fischer-tétel.

Főbb művei

F. m.: Les systemes d’’équations linéaires a une infinité d’’inconnues (1913)
Megadott tagokkal kezdõdõ hatványsorokról Mathematikai és Természettudományi Értesítõ(1917)
Sur les suites de fonctions analytiqes Acta Scientiarum Mathematicae Szegediensis().

Irodalom

Irod.: Szõkefalvi-Nagy Béla:R. F. tudományos munkásságának ismertetése. Matematikai Lapok
Alexits György:R. F. Magyar Tudomány 1956
Szõkefalvi-Nagy Béla:R. F. MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya Közleményei 1956
Szõkefalvi-Nagy Béla PaulRichard:R. F. Matematikai Lapok
Bognár Mátyás:Notes on the Inaugural Lecture Delivered by Frederick Riesz in 1925 as Rector of Szeged. Acta Mathematica 1986
Vincze István:Emlékezés R. F. professzor úrra. Matematikai Lapok 1991
Loch Edgar:Szegeed - 1934. Természet Világa 1994
Hersch Ruben-John Steiner Vera:Közelkép a magyar matematikáról. Iskolakultúra h.n.,1996

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője