Rohringer Sándor
Rohringer Sándor

2021. szeptember 22. Szerda

Rohringer Sándor

vízépítő mérnök

Születési adatok

1868. március 28.

Kassa, Abaúj-Torna vármegye

Halálozási adatok

1945. május 4.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; r.: 1941. máj. 16.).

Életút

A József Műegyetemen mérnöki okl. (1890), a kassai jogakad.-n jog- és államtud. vizsgát tett (1896), az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.; r.: 1941. máj. 16.). - A kassai kultúrmérnöki hiv. mérnöke (1892-1903); közben Fiumében a Recina folyó általa megtervezett szabályozási munkálatainak vezetője (1898-1899). A besztercebányai (1903-1909), a kassai kultúrmérnöki hiv. főnöke (1909-1919), egyúttal a kassai vízmesterisk. ig.-ja (1909-1919), a Földművelésügyi Min. ún. ker.-i felügyelője (miniszteri tanácsosi rangban (1919-1923). A József Műegyetemen, ill. a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen a vízépítéstan ny. r. tanára (1923-1938); közben a Mérnöki és Építész Oszt. dékánja (1932-1934), majd az egyetem rektora (1934-1935). A Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vm.-i Dunavölgyi Lecsapoló és Öntöző Társulat miniszteri biztosa (1924).Az Alföld vízgazdálkodásának kérdéseivel, az alföldi szikesek javításával, talajvízszint-kutatásokkal fogl. A 20. sz. elején jelentős kultúrmérnöki (pl. folyószabályozási) munkákat végzett a Felvidéken, majd nevéhez fűződik az ország első vízépítési laboratóriumának megszervezése (1927). Elsők között vizsgálta az öntözés, az ármentesítés és a lecsapolások közötti összefüggéseket.

Főbb művei

F. m.: Mederrendezõ munkálatok a Vág folyó felsõ szakaszán. Vízügyi Közlemények 1908
Néhány külföldi hegyi folyó szabályozása. Vízügyi Közlemények 1914
Néhány külföldi vízerõtelep. Vízügyi Közlemények h.n.,1914
Kultúrmérnöki munkálatok a Felvidéken. Vízügyi Közlemények 1915
Hidraulikai számítások. Budapest,1926
Az ármentesítések, lecsapolások és a szikesek közötti összefüggés. In: A magyar szikesek Budapest,1934
Talajvízszint tanulmányok a Duna-Tisza közén. Vízügyi Közlemények 1936
Magyarország vízgazdasági politikája. Budapest,1936
Az elméleti és gyakorlati hidraulika módszerei0. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1937
A folyók élete. Budapest,1938
Az öntözés, tekintettel a hazai viszonyokra. Természettudományi Közlöny 1938
Gróf Széchenyi István műalkotásai. Budapest,1941
Talajvízkutatás az Alföldön. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1942.

Irodalom

Irod.: Németh Endre:R. S. In: ÉKME Évkönyve. 1955/56 Budapest,1957
Dégen Imre:A vízgazdálkodási tudományos kutatás magyarországi múltja és jelentõsége. Magyar Tudomány 1936
Papp Gábor:Megemlékezés R. S.-ról születése 125. évfordulóján. Hidrológiai Tájékoztató h.n.,1993

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013