Romhányi György
Romhányi György

2024. július 16. Kedd

Romhányi György

orvos, patológus

Névváltozatok

1935-ig Reichenbach

Születési adatok

1905. szeptember 15.

Szár, Fejér vármegye

Halálozási adatok

1991. augusztus 29.

Pécs, Baranya megye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1987. máj. 8.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen ált. orvosi okl. (1929), a vérképző szervek kórbonctana és kórszövettana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1938), az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1968), az MTA tagja (l.: 1982. máj. 7.; r.: 1987. máj. 8.). - A Pázmány Péter Tudományegyetem II. sz. Kórbonctani és Kórszövettani Int. gyakornoka (1928-1931), egy. tanársegéde (1931-1935), egy. adjunktusa (1935-1944), laboratóriumvezető főorvosa (1940-1944) és magántanára (1938-1944). Az Irgalmas Rend bp.-i kórházának kórboncnok főorvosa (1933-1944). A II. vh. végén a Németo.-ba evakuált m. orvostanhallgatók egyik kísérőjeként családjával együtt Hallébe ment (1944. dec.), ahol bekapcsolódott az egyetem Pathológiai Int.-ének munkájába (1944. dec.-1945. okt.). Hazatérése után alkalmi munkákból élt (1945-1946), majd a Szombathelyi Vm.-i és Városi Kórház Közp. Laboratóriumának és Kórbonctani Oszt.-ának h. (1946-1948), ill. osztályvezető főorvosa (1948-1951). A POTE Kórbonctani és Kórszövettani Int. intézetig. és tanszékvezető egy. tanára (1951. szept. 15.-1976. dec. 31.). A bécsi Collegium Hungaricum tagjaként a Wieden Kórház Pathológiai Int.-e (1930), a berlini Collegium Hungaricum tagjaként a Virchow Kórház Pathológiai Int.-e vendégkutatója (1931), belföldi kutatási ösztöndíjas (1932-1933), a Helsinki Egyetem áll. ösztöndíjasa (1938).A mo.-i funkcionális patológiai kutatások úttörője, az ún. szubmikroszkópos szerkezet kutatásának és a polarizációs mikroszkópia orvosi alkalmazásának nemzetk. hírű szakértője. Kiemelkedő eredményeket ért el a kötőszöveti állomány, sejtnukleinsavak és a sejtorganellumok ultrastruktúrájának feltárása, ill. a szervezetben lerakódó amiloid és rugalmas rostok szerkezetének kutatása terén. Emlékét őrzi a M. Pathológusok által alapított ~-emlékérem (1994).

Főbb művei

F. m.: Új színesrögzítési eljárás. Magyar Pathológusok Társasága munkálatai h.n.,1941
A vesehámsejtek funkcionális és szubmikroszkópos szerkezetérõl. Kísérletes Orvostudomány 1949
Über die submikroskopische Struktur der Amyloid. Schweizerische Zeitschrift für Pathologie und BAkteriologie 1949
A nyirokrendszer szerepe a gyulladásos oedemákban. Kísérletes Orvostudomány 1950
Über die Rolle haemodynamischer Faktoren im normalen und pathologischen Entwicklungsvorgang des Herzens. Acta Morphologica 1952
A sízv vénás keringési zavarának és nyirokáramlási elégtelenségének hatása a szívizomzatra. MTA Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei 1954
Submicroscopic Structure of Elastic Fibres as Observed in the Polarization Microscope. Nature1958
Über die submikroskopische strukturelle Grundlage der metachromatischen Reaktion. Acta Histochemica [Jena],1963
Histochemical Studies of Elastic Fibres by the Use of Elastolytic Enzymes Separated by Chromatography on DEAE-sephadex Column. ActaMorphologica 1965
A kötõszövet sejtközti állományának ultrastruktúrájától topooptikai reakciók polarizációs optikai vizsgálatok alapján. Budapest,1966
Törekvéseink a mikroszkópos morphológiától a finomszerkezeti kutatás felé. In: POTE Évkönyve 19776/77 Pécs,1978
Topooptikai reakciók és szerepük a biológiai ultrastruktúra-kutatásban. In: Értekezések, emlékezések Budapest,1988.

Irodalom

Irod.: Hallama Erzsébet:R. Gy. In: „Fele játék, fele gyötrelem.” Tudósportrék. Pécs,1986
Kelényi Gábor:R. Gy. Magyar Tudomány 1992
Kádas István:R. Gy. Budapest,1995
Tóth Pál:A professzor. R. Gy. Pécs,2004

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője