Romwalter Alfréd
Romwalter Alfréd

2021. október 25. Hétfő

Romwalter Alfréd

kémikus

Születési adatok

1890. április 22.

Sopron, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1954. szeptember 8.

Sopron, Győr-Sopron megye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1912), vegytan-természetrajz szakos tanári okl. (1913), Bp.-en felsőkeresk. isk. tanári végbizonyítványt (1914), az oknyomozó áruismeret tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1931); az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A kémiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). - A bp.-i V. ker.-i áll. főreálisk. gyakorló tanára (1912-1913), a fiumei Áll. Kiviteli Akad.-n az áruismeret és technológia h. (1913-1914), r. tanára (1914-1920), a soproni felsőkeresk. isk.-ban a vegytan r. tanára (1920-1928). A soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főisk.-n az elemző vegytan rk. (1928-1929), r. tanára (1929-1931), a bp.-i tudományegy. közgazdaság-tud. kar magántanára (1931-1934). A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem, ill. a BME soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar Elemző Kémiai Tanszékén az elemző kémia, a kémiai technológia és a szenek kémiája c. ny. rk. (1934-1939), ny. rk. (1939-1940), ny. r. tanára (1940-1950), a M. Agrártud. Egyetem soproni Erdőmérnöki Kar Kémiai Tanszék ny. r. tanára (1950-1952), egy. tanára (1952-1954).Ásványi szenek kémiájával és technológiájával, szerves anyagok hő okozta bomlásának vizsgálatával, szénlepárlásokkal, szénnemesítéssel, a szenesülés folyamatának feltárásával fogl.

Főbb művei

F. m.: Zusammenhänge im Werdegang der Luft und des Lebens. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya- és Kohómérnöki Osztálya Közleményei 1941
A kén szrepe szerves anyagok hõ okozta bomlásakor. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1942
Tapasztalatok a hazai szénlepárlás terén. Budapest,1942
Hazai szeneink vegyi feldolgozása. Budapest,1949
Ásványszénkémia. Miskolc,1950
Elektródamasszák technológiája. Budapest,1955.

Irodalom

Irod.: Jakóby László:R. A. Kohászati Lapok 1954
Jákóby László:R. A. irodalmi munkássága. Kohászati Lapok 1954
Vendel Miklós:R. A. emlékezete. Bányászati Lapok 1954
Vendel Miklós :R. A. Soproni Szemle 1955
Megemlékezések R. A. professzorról. Miskolc,1981
Romwalter Alfréd:Emlékeim édesapám életérõl és munkásságáról. Nehézipari Műszaki Egyetem Közelményei. Kohászat 1981
Macher Frigyes:R. A. és Sopron. Nehézipari Műszaki Egyetem Közleményei. Kohászat h.n.,1981

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013