Rubinyi Mózes
Rubinyi Mózes

2024. május 18. Szombat

Rubinyi Mózes

nyelvész, irodalomtörténész

Születési adatok

1881. április 1.

Debrecen, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

1965. szeptember 26.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1902), m. szakos tanári okl. szerzett (1903); közben a lipcsei és a berlini egyetemen ált. nyelvészetet tanult, a nyelvtudomány és az irodalomtörténet határterületei tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1947), az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A nyelvészeti tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953).Nyelvesztétikai kutatásokkal, elsősorban a klasszikus 19. sz.-i m. írók nyelvével, a m. nyelvtudomány és nyelvművelés történetével, Révai Miklós és Simonyi Zsigmond munkásságával fogl. Felfedezte és kiadta Révai Miklós Mondattanát (1907), sajtó alá rendezte Mikszáth Kálmánné visszaemlékezéseit (1922).

Főbb művei

F. m.: Két tanulmány a nyelvészet és a nyelvművelés történetébõl. Budapest,1903
Révai Miklós élete és nyelvészeti törekvései. Budapest,1904
Tanulmányok a romániai csángókról. Budapest,1906
Általános nyelvtudomány. Budapest,1907
A világnyelv kérdése. Budapest,1907
Nyelvesztétika. Budapest,1908
Mikszáth Kálmán stílusa és nyelve. Budapest,1910
Az erdélyi magyar nyelvművelõ társaság története. Budapest,1911
Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve. Budapest,1912
A hangutánzás problémájának története. Budapest,1912
Mikszáth Kálmán élete és művei. In: Mikszáth Kálmán művei Budapest,1917
Ibsen Henrik. Budapest,1918
Vajda János. Budapest,1922
Kiss József élete és munkássága. Budapest,1925
Herczeg Ferenc. Budapest,1926
Írók a hírlapirodalomban. Budapest,1931
Arany János, mint szerkesztõ. Budapest,1932
Riedl Frigyes. Budapest,1934
Én láttam õket. Hét magyar tudós arcképe. Budapest,1947
Simony Zsigmond helye a magyar nyelvtudomány történetében. Értekezések az MTA Nyelv- és Széptudományi Osztálya körébõl Budapest,1949
Emlékezések és tanulmányok. Budapest,1962
Mondattan. Budapest,1907
Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései. Budapest,1922.

Irodalom

Irod.: Szépe György:R. M. 75 éves. Magyar Nyelv 1956
Terestyéni Ferenc:R. M. Magyar Nyelv 1965
Szabó B. István:R. M. Irodalomtörténeti Közlemények h.n.,1965

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője