Sági István
Sági István

2021. október 25. Hétfő

Sági István

nyelvész

Születési adatok

1882. december 12.

Cegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1950. december 2.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen m.–latin szakos tanári okl. szerzett (1907), az MTA tagja (l.: 1938. máj. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A makói gimn. (1908–1912), a bp.-i VII. ker.-i István úti gimn. r. tanára (1912–1926); közben az I. vh.-ban harctéri szolgálatot teljesített (1914–1918). Bp.-en gyakorló gimn. r. tanár és a bp.-i középisk. tanárképző int. r. tanára (1926–1943), c. ig. (1935-től), c. tanügyi főtanácsos (1939-től). A bp.-i Erzsébet Nőisk. és polg. isk. tanárképző int. mb. előadója (1922–1928). Az MTA Szótári Biz. előadója (1925–1943). – A m. nyelvtanok és szótárak történetével, 19. sz.-i mo.-i nyelvészek és nyelvtudósok munkásságával, nyelvhelyességi és helyesírási kérdésekkel fogl. Részt vett az MTA Nagyszótára gyűjtési munkálataiban (1925-ig), majd a munkálatok vezetője (1925–1943). – A M. Nyelvtud. Társaság pénztárosa (1921–1949).

Főbb művei

F. m.: A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete. (Bp., 1922
hasonmás kiad.: 1970)
Kétjegyű mássalhangzóink betűrendi helye. (Magyar Nyelv, 1937)
A magyar kiejtésről. Laziczius Gyulával, Nagy J. Bélával. (Magyar Nyelv, 1938)
Czuczor Gergely és Fogarasi János nyelvtudományi elvei. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1942. jún. 1.
Melich Emlékkönyv. Bp., 1942).

Irodalom

Irod.: Melich János: S. I. hatvanéves. (Magyar Nyelv, 1943)
Nagy J. Béla: S. I. (Magyar Nyelv, 1952).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013