Sarlós István
Sarlós István

2021. október 27. Szerda

Sarlós István

politikus, szerkesztő

Névváltozatok

Scheithauer István 

Születési adatok

1921. október 30.

Budapest

Halálozási adatok

2006. június 19.

Budapest


Család

Sz: Scheithauer István (†1944) lakatos, Till Erzsébet.

Iskola

Elemi és középiskoláit Budapesten végezte (1939-ben éretts.). Öt hónapos pártiskolát végzett (1950), az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Karán magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1956).

Életút

Középiskolai tanulmányai befejezése után egy budapesti külkereskedelmi cég (1940. ápr.–1940. okt.), majd a csepeli Weiss Manfréd Konzervgyár magántisztviselője (1940. okt.–1942). Behívták katonának, a gazdászati tartalékos tiszti iskola elvégzése után a 8. sz. helyőrségi kórház gazdasági hivatalában dolgozott (1942–1944). Miután a kórházat Németországba evakuálták (1944. dec.) Grabowban (Mecklenburg–Elő-Pomeránia) szovjet hadifogságba esett (1945. máj.; 1945. szept. 7-én tért vissza Budapestre).

 

Az SZDP tagja (1939-től). Az SZDP budapesti II. kerületi titkára és a budapesti vezetőség tagja (1945-től), a két munkáspárt egyesítése után az MDP tagja (1948-tól). Az MDP Nagy-budapesti Bizottsága Káder Osztályának osztályvezető-helyettese (1948–1950), a Magyar–Szovjet Társaság Budapesti Szervezete Személyzeti Osztályának vezetője, ill. az Országos Központ Propaganda Osztálya osztályvezető-helyettese (1950–1954). Egyetemi tanulmányainak befejezése után a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség (MÖHOSZ) Szervezési és Propaganda Osztályának politikai munkatársa (1956). A forradalom és szabadságharc leverése után karhatalmistaként (1956. dec. 17.–1957. febr.) közreműködött a megtorlásban. Az MSZMP Budapesti Bizottság Agitációs és Propaganda Osztály Művelődési Alosztályának előadója (1957–1959), az MSZMP Budapesti VI. Kerületi Bizottsága első titkára (1959–1963). Budapest Főváros Tanácsa VB elnöke (1963. márc. 10.–1970. dec. 1.), a Népszabadság főszerkesztője (1970. dec. 1.–1974. márc. 21.).

 

Az MSZMP KB tagja (1966. dec. 3.–1989. szept. 1.). Az MSZMP PB tagja (1975. márc. 22.–1987. jún. 23.). A Hazafias Népfront Országos Tanácsa (HNF OT) alelnöke (1968. ápr.–1974. márc. 21.), a HNF OT főtitkára (1974. márc. 21.–1982. jún. 25.). A Minisztertanács elnökhelyettese (1982. jún. 25.–1984. dec. 19.).

Országgyűlési képviselő (Budapesti lista, 1963. febr. 24.–1967. márc. 19.; Budapest VI. kerület [Budapest 14. sz. egyéni választókerület], 1967. márc. 19.–1971. ápr. 25. és 1971. ápr. 25.–1975. jún. 15.; Budapest VI. kerület [Budapest 15. sz. egyéni választókerület], 1975. jún. 15.–1980. jún. 8.; Vas megye 6. sz. egyéni választókerület, 1980. jún. 8.–1985. jún. 8.; Hazafias Népfront országos lista, 1985. jún. 8.–1990. máj. 2.). Az Országgyűlés elnöke (1984. dec. 19.–1988. jún. 29.). Az Elnöki Tanács elnökhelyettese (1988. jún. 29.–1989. okt. 23.).

Elismertség

A Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke (1966–1971).

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1955), Munkás–Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957), Munka Érdemrend (arany, 1966 és 1970), a Magyar Népköztársaság Érdemrendje (1981).

 

Pro Urbe Aranyérem (Budapest, 1971), Hild János-emlékérem (1976).

Főbb művei

F. m.: Búcsú Harrer Ferenctől. „Budapest megőrzi munkásságának emlékét.” (Budapest [folyóirat], 1970)
Haza, haladás, humanizmus. Vál. beszédek, cikkek. Összeáll. Juhász Róbert. (Bp., Kossuth, 1981)
Tudomány és politika. (Magyar Tudomány, 1983).

 

 

F. m.: írásai a Társadalmi Szemlében: Harc a bürokratizmus ellen a tanácsokban. (1964. 7.)
A Fővárosi Tanács és a reform. (1967. 11.)
Nemzeti egység, szövetségi politika, Népfront. (1976. 7.).

Irodalom

Irod.: Mesterházi Lajos: Pro Urbe 1971. S. I. (Budapest [folyóirat], 1971)
Barsi Tomaj: S. I.: Haza, haladás, humanizmus. Vál. beszédek, cikkek. (Társadalmi Szemle, 1982)
Varga Zsuzsanna: Voltam, aki voltam. Életrajzi interjúk. (Bp., 1988)
Szent István és a nemzettudat. S. I.-nal beszélget Deregán Gábor. (Honismeret, 1988).

Irod.: Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. Szerk. Fonó Györgyné és Kis Tamás. (Bp., 1969
3. átd. kiad. 1975)
Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyírő András. (Bp., 1989)
A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig. Életrajzi lexikon. (Bp., 2000
2. bőv. és jav. kiad. 2006)
Jónás Károly–Villám Judit: A magyar országgyűlés elnökei, 1848–2002. (Bp., 2002)
Bölöny József: Magyarország kormányai. 1848–2004. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004).

 

 

neten:

 

 

https://neb.hu/asset/phpqXdiuJ.pdf

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019