Scherffel Aladár
Scherffel Aladár

2022. január 28. Péntek

Scherffel Aladár

botanikus

Születési adatok

1865. február 18.

Igló, Szepes vármegye

Halálozási adatok

1939. június 1.

Tihany, Zala vármegye


Család

Apja Scherffel Vilmos Aurél (1835–1895) gyógyszerész, algológus.

Iskola

A bp.-i tudományegyetem orvostud. karán tanult (1883–1885), bölcsészdoktori okl. szerzett (1888); közben a grazi egyetem hallgatója (1886–1887), az MTA tagja (l.: 1927. máj. 5.).

Életút

Az innsbrucki egyetem Növénytani Int. asszisztense (1889–1890), Iglón élt és botanikai, ill. algológiai kutatásokkal fogl. (1890–1919), az összemlés uitán Gödöllőn telepedett le (1919); közben rövidebb-hosszabb időt kutatási célokkal Bp.-en, Bécsben és Berlinben töltött (1890–1898), majd a helgolandi (1899) és a rovignói zoológiai állomás vendégkutatója (1899, 1904). A tihanyi M. Biológiai Kut. Int. könyvtárosa (1928–1939). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem c. ny. rk. tanára (1932–1939). – Apja nyomán elsősorban a Szepesség gomba- és moszatflóráját tanulmányozta, majd az alsóbb rendű gombákat és algákat, ill. a mikroszkopikus szervezeteket kutatta. Róla nevezték el a Scherffeliát, a zöldmoszatok Volvocales csoportjának egyik genuszát. – A szegedi Ferenc József Tudományegyetem tb. doktora (1922).

Főbb művei

F. m.: Die Drüsen in den Höhlen der Rhizomschuppen von Lathraea squamaria L. (Jena, 1888)
Phacocystis globosa. (Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen, 1900)
Beitrag zur Kenntniss der Chrysomonadineen. (Archiv für Protistenkunde, 1911)
Zwei neue trychosystenartige Boldungen führende Flagellaten. (Archiv für Protistenkunde, 1912)
Endophytische Phycomyceten-Parasiten der Bacillariaceen und einige neue Monadineen. (Archiv für Protistenkunde, 1925)
Beitrag zur Kenntniss der Chytridineen. I–III. (Archiv für Protistenkunde, 1925–1926)
A Lathraea Squamaria L. hydathodjai és epiphyticus bacteriuma: Mycobacterium Lathraea mihi. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1927. dec. 5.
Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1928), Néhány érdekesebb alsórendű szervezet a Balatonból és annak környékéről. (Magyar Biológiai Kutató Intézet Munkái, 1930)
A Haematococcus pluvialis egy érdekes lelőhelye. (Magyar Biológiai Kutató Intézet Munkái, 1931)
Bernardinella bipyramidata Chodat. (Magyar Biológiai Kutató Intézet Munkái, 1932)
A Bangia atropurpurea [Roth] Ag. előfordulása a Balatonban. (Magyar Biológiai Kutató Intézet Munkái, 1934).

Irodalom

Irod.: Entz Géza r. tag gyászbeszéde Sch. A. l. tag ravatalánál. (Akadémiai Értesítő, 1939)
Entz Géza: In memoriam Aladár Scherffel. (Magyar Biológiai Kutató Intézet Munkái, 1941)
Győrffy István: A magyar algologia és mykologia nagy gyásza, meghalt Sch. A. (Magyar Biológiai Kutató Intézet Munkái, 1941).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője