Schlesinger Lajos
Schlesinger Lajos

2021. október 27. Szerda

Schlesinger Lajos

matematikus

Születési adatok

1864. november 1.

Nagyszombat, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1933. december 16.

Giessen, Németország


Iskola

A heidelbergi és a berlini egyetemen tanult, Berlinben bölcsészdoktori okl. (1887) és magántanári képesítést szerzett (1889), az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.).

Életút

A berlini egyetem magántanára (1889–1897), a bonni egy. ny. rk. tanára (1897). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a felsőbb mennyiségtan ny. r. tanára (1897–1911); közben a Matematikai és Természettud. Kar dékánja (1906–1907), a bp.-i tudományegyetemen a felsőbb mennyiségtan ny. r. tanára (1911), majd a giesseni egyetemen a matematika ny. r. tanára (1911–1930). – Függvényelmélettel fogl., nemzetközileg is kiemelkedően jelentős eredményeket ért el az ún. infinitezimális számítás és a lineáris differenciálegyenletek terén. Matematikatörténeti kutatásai is értékesek, nagy érdemeket szerzett Bolyai János munkásságának megismertetésében. – A hallei Leopoldina Német Természettud. Akad. tagja, a harkovi matematikai társulat tagja. – Lobacsevszkij-díj. – A Crelle Journal társszerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Über lineare homogene Differentialgleichungen vierter Ordnung. Egy. doktori értek. is. (Berlin, 1887)
Handbuch der Theorie der linearischen Differentialgleichungen. I–III. (Leipzig, 1895–1898
3. kiad. 1922)
A Gauss-féle pentagramma mirificum. (Bp., 1899)
Einführung in die Theorie der Differentialgleichungen mit einer unabhängigen Varibeln. (Leipzig, 1900)
A lineárdifferenciál egyenletek elméletének egy általános tételéről. (Bp., 1901)
Az egy complex változó algebrai függvényeinek elméletéhez. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1902. okt. 20.
Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1902)
Vorlesungen über linearische Differentialgleichungen. (Leipzig, 1908)
Raum, Zeit und Relativitätstheorie. (Leipzig, 1920).

Irodalom

Irod.: Sch. L. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1934).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013