Schlesinger Lajos
Schlesinger Lajos

2023. február 2. Csütörtök

Schlesinger Lajos

matematikus

Születési adatok

1864. november 1.

Nagyszombat, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1933. december 16.

Giessen, Németország


Iskola

A heidelbergi és a berlini egyetemen tanult, Berlinben bölcsészdoktori okl. (1887) és magántanári képesítést szerzett (1889), az MTA tagja (l.: 1902. máj. 9.).

Életút

A berlini egyetem magántanára (1889–1897), a bonni egy. ny. rk. tanára (1897). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a felsőbb mennyiségtan ny. r. tanára (1897–1911); közben a Matematikai és Természettud. Kar dékánja (1906–1907), a bp.-i tudományegyetemen a felsőbb mennyiségtan ny. r. tanára (1911), majd a giesseni egyetemen a matematika ny. r. tanára (1911–1930). – Függvényelmélettel fogl., nemzetközileg is kiemelkedően jelentős eredményeket ért el az ún. infinitezimális számítás és a lineáris differenciálegyenletek terén. Matematikatörténeti kutatásai is értékesek, nagy érdemeket szerzett Bolyai János munkásságának megismertetésében. – A hallei Leopoldina Német Természettud. Akad. tagja, a harkovi matematikai társulat tagja. – Lobacsevszkij-díj. – A Crelle Journal társszerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Über lineare homogene Differentialgleichungen vierter Ordnung. Egy. doktori értek. is. (Berlin, 1887)
Handbuch der Theorie der linearischen Differentialgleichungen. I–III. (Leipzig, 1895–1898
3. kiad. 1922)
A Gauss-féle pentagramma mirificum. (Bp., 1899)
Einführung in die Theorie der Differentialgleichungen mit einer unabhängigen Varibeln. (Leipzig, 1900)
A lineárdifferenciál egyenletek elméletének egy általános tételéről. (Bp., 1901)
Az egy complex változó algebrai függvényeinek elméletéhez. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1902. okt. 20.
Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1902)
Vorlesungen über linearische Differentialgleichungen. (Leipzig, 1908)
Raum, Zeit und Relativitätstheorie. (Leipzig, 1920).

Irodalom

Irod.: Sch. L. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1934).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője