Schmidt József
Schmidt József

2021. október 26. Kedd

Schmidt József

nyelvész, indológus, indogermanista

Születési adatok

1868. december 24.

Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1933. október 1.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen tanult (1887–1896), latin–görög szakos tanári okl. (1899), az indogermán összehasonlító nyelvtud. tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1908), az MTA tagja (l.: 1911. ápr. 27.).

Életút

A lőcsei áll. gimn. h. (1897–1898), a bp.-i VI. ker.-i áll. főreálisk. r. tanára (1898–1910). A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetemen az indogermán összehasonlító nyelvtud. magántanára (1908–1910), ny. rk. (1910–1914), ny. r. tanára (1914–1924); közben a Tanácsköztársaság idején a Német Filológiai Tanszék vezetője, egyúttal az egy. direktórium tagja és a Középisk. Tanárvizsgáló Biz. elnöke (1919). A proletárdiktatúra bukása után fegyelmi eljárást indítottak ellene, amelynek következtében nyugdíjazták (1924). – Indogermán filológiával, indiai és óind filozófiával, szanszkrit nyelvészettel fogl. Máig is az egyik legjelentősebb m. nyelvű művet írta Buddháról, amely az indológiai irodalom klasszikusa. Szótárszerkesztői tevékenysége is értékes.

Főbb művei

F. m.: Latin–magyar és magyar–latin zsebszótár. I–II. Szerk. (Bp., 1901–1902
10. kiad. 1943)
Nasalis infixum a névszókban. (Bp., 1904)
Az itáliai nyelvcsalád helyzete az indogermán nyelvek körében. (Bp., 1907)
Kísérlet az indogermán gutturális probléma megoldására. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1911. nov. 20.
megjelent: Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. 22. köt. Bp., 1912
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1912)
Buddha élete, tana, egyháza. (Bp., 1920
hasonmás kiad.: 1995)
Kálidásza. (Bp., 1921)
Az ó-ind epika. (Bp., 1921)
Az ind filozófia. (Bp., 1923
hasonmás kiad.: 1991)
A nyelv és a nyelvek. (Bp., 1923)
A szanszkrit irodalom története. (Bp., 1923
hasonmás kiad.: 1995)
Pancsatantra. Ford. (Bp., 1924)
Ázsia világossága: Buddha élete, tana, egyháza. (Bp., 1925
hasonmás kiad.: 1995
1998
2000).

Irodalom

Irod.: Székely Artúr: Sch. J. (Nyugat, 1933)
Balassa József: Sch. J. (Magyar Nyelvőr, 1933)
Mády Zoltán: Sch. J. Halálának 30. évfordulójára. (Antik Tanulmányok, 1963/64).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013