Schulek Elemér
Schulek Elemér

2021. szeptember 22. Szerda

Schulek Elemér

kémikus, gyógyszerész

Születési adatok

1893. szeptember 3.

Késmárk, Szepes vármegye

Halálozási adatok

1964. október 14.

Budapest


Család

Fia Elemér (1929. jan. 16.) és leánya Nóra (1930. nov. 1.) orvosok.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen gyógyszerész okl. (1918), gyógyszerészdoktori okl. (1920), a kémiai analízis kvantitatív módszerei tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1932), az MTA tagja (l.: 1941. máj. 16.; r.: 1945. máj. 30.).

Életút

Apja mellett gyógyszerészgyakornok (1911–1913), az I. vh.-ban harctéri szolgálatot teljesített (1914–1915), majd egy tábori kórház laboratóriumában szolgált (1915–1918). A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem Szervetlen Kémiai Int. gyakornoka, egy. tanársegéde (1919–1927); közben a Székesfőv.-i Vegyvizsgáló Int. belföldi kutatási ösztöndíjasa (1925–1926), majd Washingtonban, Chicagóban, ill. több Ny-európai nagyvárosban (Berlin, Bern, Leiden, London) Rockefeller-ösztöndíjas (1926–1927). Az Orsz. Közeü.-i Int. Kémiai Oszt. adjunktusa (1927–1936), osztályvezető fővegyésze (1936–1941), az int. egyik ig.-ja (1941–1944). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1932–1942), a szervetlen és analitikai kémia c. ny. rk. (1942–1944), ny. r. tanára (1944–1952), egy. tanára (1952–1964) és a tanszék vezetője (1949–1964), egyúttal az MTA Kvantitatív Analitikai Kémiai Kutatócsoport vezetője. – A mo.-i korszerű gyógyszervizsgálat megteremtőjeként alapvetően új eredményeket ért el a halogéncianidok és az ún. interhalogén vegyületek analitikai kémiai vizsgálata, ill. a kén- és szelénvegyületek és peroxidok tanulmányozása terén. Kiemelkedőek a redoxi, továbbá a csapadékos indikátorok terén tett elvi és gyakorlati megállapításai. – Az MTA Kémiai Tudományok Oszt.-a elnöke (1951–1956). Az Orsz. Aspirantúra Biz. (1951–1952), az MTA–TMB elnöke (1952–1958). A M. Gyógyszerésztud. Társaság vezetőségi, az Orsz. Közeü.-i Tanács rk. (1934–1936), r. (1936-tól), a M. Hygiénikusok Társasága választmányi tagja. A Rákóczi Bajtársi Egyesület ún. patrónusa. A Fédération Internationale Pharmaceutique gyógyszerkülönlegességi biz.-ának l. (1931-től), az antwerpeni gyógyszerész egyesület t. tagja. A Lengyel Kémikusok Egyesülete t. tagja (1962-től). – M. Népközt. Érdemrend (1950), Munka Érdemrend (1954). – Kabay János-emlékérem (1948), Kossuth-díj (1949, 1951). – Az Acta Pharmaceutica főszerkesztője (1953–1965). A VI. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztőbiz.-ának elnöke.

Főbb művei

F. m.: Gyógyszerészi chemiai vizsgáló módszerek. A Magyar Gyógyszerkönyv 4. kiadásának ismertetése. (Bp., 1934)
A gyógyszerekről. (A kémia és vívmányai. II. Bp., 1940)
A kémiai súlyanalitikai eljárások értékelése. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1942. ápr. 20.
Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1942)
Újabb adatok a jodid- és bromid-ion jodometriás meghatározásához. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1947. márc. 17.
megjelent kivonatosan: Magyar Kémikusok Lapja, 1947)
V. Magyar Gyógyszerkönyv. Többekkel. (Bp., 1954)
Az általános kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei. Szabó Zoltán Lászlóval. (Bp., 1966).

Irodalom

Irod.: Laszlovszky József: Schulek professzor 70 éves. (Acta Pharmaceutica, 1963)
Végh Antal: Sch. E. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1964)
Sch. E. (Gyógyszerészet, 1964)
Sch. E. (Magyar Kémikusok Lapja, 1964)
Végh Antal: Sch. E. (Orvosegyetem, 1964)
Sch. E.-emlékszám. (Acta Chimica, 1964)
Lengyel Béla: Sch. E. (Felsőoktatási Szemle, 1964)
Laszlovszky József: Megemlékezés Sch. E. professzoról. (Gyógyszerészet, 1993)
Kőrös Endre: Emlékezés Sch. E.-re, születésének 100. évfordulóján. (Magyar Kémikusok Lapja, 1993)
Laszlovszky József: Sch. E. (Bp., 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013