Schuller Alajos
Schuller Alajos

2024. július 14. Vasárnap

Schuller Alajos

fizikus

Születési adatok

1845. szeptember 17.

Pest

Halálozási adatok

1920. április 20.

Budapest


Iskola

A József Műegyetemen és a pesti tudományegyetemen tanult (1863–1868), a pesti tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1868), az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.; r.: 1891. máj. 8.).

Életút

A József Műegyetem tanársegéde (1868–1871), a heidelbergi egyetemen R. Bunsen és G. Kirchhoff tanítványa, egyúttal Kirchhoff tanársegéde (1871–1872), a József Műegyetemen a kísérleti fizika ny. r. tanára (1872–1916); közben a Gépészmérnöki Oszt. dékánja (1885–1887). – Elméleti és kísérleti fizikával, a víz, a levegő, a fémek fizikai tulajdonságainak vizsgálatával fogl., különösen jelentősek Wartha Vincével közösen végzett kalorimetriai kutatásai. Tökéletesített – többek között – a Bunsen-féle jégkalorimétert, nagy hatásfokú higanylégszivattyút szerkesztett.

Főbb művei

F. m.: A súly és hő állítólagos összefüggéséről. (Bp., 1875)
A légnyomás változásainak pontos meghatározásáról. (Bp., 1876)
Hőmennyiségmérések. Wartha Vincével. (Bp., 1878)
A levegőről és folyóssá tételéről. (Bp., 1880)
Önműködő higany légszivattyú. (Bp., 1881)
A víznek képződési melegéről. (Bp., 1881)
A hydrogen hyperoxid képződése égés közben. (Bp., 1881)
Az elektromos jelzőkészülékekről. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1892. jún. 20.
megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1891/92
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1892)
Theorie der Elektrolyse. (Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, 1899)
A fémek potentialkülönbségéről. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1901).

Irodalom

Irod.: Tangl Károly l. tag gyászbeszéde Sch. A. r. tag ravatalánál. (Akadémiai Értesítő, 1920).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője