Schuller Alajos
Schuller Alajos

2021. október 26. Kedd

Schuller Alajos

fizikus

Születési adatok

1845. szeptember 17.

Pest

Halálozási adatok

1920. április 20.

Budapest


Iskola

A József Műegyetemen és a pesti tudományegyetemen tanult (1863–1868), a pesti tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1868), az MTA tagja (l.: 1880. máj. 20.; r.: 1891. máj. 8.).

Életút

A József Műegyetem tanársegéde (1868–1871), a heidelbergi egyetemen R. Bunsen és G. Kirchhoff tanítványa, egyúttal Kirchhoff tanársegéde (1871–1872), a József Műegyetemen a kísérleti fizika ny. r. tanára (1872–1916); közben a Gépészmérnöki Oszt. dékánja (1885–1887). – Elméleti és kísérleti fizikával, a víz, a levegő, a fémek fizikai tulajdonságainak vizsgálatával fogl., különösen jelentősek Wartha Vincével közösen végzett kalorimetriai kutatásai. Tökéletesített – többek között – a Bunsen-féle jégkalorimétert, nagy hatásfokú higanylégszivattyút szerkesztett.

Főbb művei

F. m.: A súly és hő állítólagos összefüggéséről. (Bp., 1875)
A légnyomás változásainak pontos meghatározásáról. (Bp., 1876)
Hőmennyiségmérések. Wartha Vincével. (Bp., 1878)
A levegőről és folyóssá tételéről. (Bp., 1880)
Önműködő higany légszivattyú. (Bp., 1881)
A víznek képződési melegéről. (Bp., 1881)
A hydrogen hyperoxid képződése égés közben. (Bp., 1881)
Az elektromos jelzőkészülékekről. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1892. jún. 20.
megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1891/92
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1892)
Theorie der Elektrolyse. (Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, 1899)
A fémek potentialkülönbségéről. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1901).

Irodalom

Irod.: Tangl Károly l. tag gyászbeszéde Sch. A. r. tag ravatalánál. (Akadémiai Értesítő, 1920).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013