Schweitzer Pál
Schweitzer Pál

2021. október 17. Vasárnap

Schweitzer Pál

esztéta, irodalomtörténész, műfordító

Születési adatok

1935. július 26.

Budapest

Halálozási adatok

2005. február 23.

Budapest


Család

Sz: Schweitzer Miklós (†1945), a Központi Tejcsarnok Vállalatnál kereskedelmi alkalmazott, a holokauszt áldozata, Adler Lili (†1961), a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, majd a Magyar Nemzeti Bank Devizaigazgatósága tisztviselője. 

Iskola

Az Eötvös József Gimnáziumban éretts. (1954), az ELTE BTK-n magyar–történelem szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1958), doktorált (1960), az irodalomtudományok kandidátusa (1976). Az MLEE-n filozófia szakosítón végzett (1966). 

Életút

Az Állami Könyvterjesztő Vállalat (ÁKV) Idegennyelvű Könyvesboltja eladója (1958–1959), az ÁKVB Bibliográfiai Csoportjának bibliográfusa (1958–1963). A Könyvkiadók és Terjesztők Tájékoztató Központja, majd az átszervezés után a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete (MKKE) dokumentátora; A Könyv, ill. a Könyvvilág c. folyóiratok szerkesztője (1963–1995). Az MTA–TMB-n Király István, majd Nagy Péter aspiránsa (1970–1975: megszakítással). A zürichi Thomas Mann-archívum vendégkutatója (1980). 

20. századi magyar és világirodalommal, elsősorban Ady Endre (1877–1919) munkásságával, háborús és szerelmi költészetével, műveinek kiadástörténetével és utóéletével, valamint Thomas Mann (1875–1955) magyarországi kapcsolataival és hazai recepciójának történetével foglalkozott. Az Ady Endre összes művei kritikai kiadása munkatársaként a költő számos új versét, versszövegváltozatát, ismeretlen írását fedezte fel és tette közzé. Az 1970-es években kiderítette és megtalálta a költő Mylitta néven ismert múzsáját (Machlup Henrikné [korábban: Steinfeld Istvánné] Zwack Mici). Műfordítóként Thomas Mann naplójának tolmácsolója. 

Elismerés

Ady Endre-jutalom (1976). 

Szerkesztés

A szép magyar könyv 1976–1979 (Bp., 1977–1980) c. könyvsorozat és A Könyv c. szakmai folyóirat szerkesztője (1973–1974). 

Főbb művei

F. m.: Ady versszerkezeteinek néhány kérdése. (Irodalomtörténet, 1960)
Ady Endre az irodalomról. (Irodalomtörténet, 1961)
Thomas Mann: A Doktor Faustus keletkezése. Egy regény regénye. (Irodalomtörténet, 1962)
Ember az embertelenségben. A háborús évek Ady-verseinek szimbolikus motívumcsoportjai. Kismonográfia és egy. doktori értek. is. (Irodalomtörténeti füzetek. 62. Bp., 1969)
Thomas Mann és kiadója levelezésük tükrében. (A Könyv, 1973)
Szerelem és forradalom. Két életszféra egységesülése Ady költészetében. (Irodalomtörténet, 1974)
Ki írta a „Névtelen sorok”-at? Ady vagy Babits? (Irodalomtörténet, 1975)
Ady vezérversei. Állomások a művészi önszemlélet alakulásának útján. (Tegnapok és holnapok árján. Tanulmányok Adyról. Szerk. Láng József. Bp., 1977)
Thomas Mann feljegyzései első budapesti felolvasásáról. – Ady és Csinszka levelei Baróti Marikához. (Irodalomtörténet, 1977)
Thomas Mann és Magyarország. (Kortárs, 1978)
Feljegyzések és levelek a Nyugatról. (Irodalomtörténet, 1978)
Ady-e vagy Steinfeld Nándor? (Irodalomtörténet, 1979)
Szépség és totalitás. A szép fogalmának tartalma Ady utolsó alkotókorszakában. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1980)
Békevágy és emberhez méltó élet. A háborús élmény Ady költészetében. („Akarom, tisztán lássatok.” Tudományos ülésszak Ady Endre születésének 100. évfordulóján. Előadások. Szerk. Csáky Edit. Bp., 1980)
Thomas Mann ürügyén a filológiai szakszerűségről. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1980)
Thomas Mann két magyar irodalmi vonatkozású levele 1913-ból. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1981)
14 600 Thomas Mann levél. (Nagyvilág, 1988)
Thomas Mann naplója elé. (Nagyvilág, 1989 és 1990)
Vitázó megjegyzések Ady Endre összes versei kritikai kiadásának második kötetéhez. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1990)
A nagybeteg Kafka levelei elé. (Nagyvilág, 1991)
Franz Kafka olvasmányai. (Nagyvilág, 1992)
Tonio Kröger utolsó szerelme. (Holmi, 1993)
Thomas Mann naplóinak utolsó kötetéről. (Nagyvilág, 1996)
Ady és Mylitta. (Irodalomtörténet, 1996)
Ismeretlen Ady-vers az erdélyi az erdélyi román betörésről. A „földönfutók” országútja. (Élet és Irodalom, 1997. nov. 28.)
Utóhangok Thomas Mann első budapesti látogatásához. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1998)
Ady és Mylitta. Mű és élmény kapcsolata egy szerelem harminc versében. Monográfia és benyújtott doktori értek. is. (Bp., 2000)
Az „igazi” és a „valódi.” Thomas Mann fogalmi ellentétpárja József Attilának az írót üdvözlő költeményében. (Irodalomtörténeti Közlemények, 2002)
Egy fájdalmas, nagy élet jussa. Hét írás Ady Endréről. (Bp., 2004)

 

szerk.: Ady Endre összes versei. Sajtó alá rend. Láng Józseffel. (Magyar Remekírók. Bp., 1977)
Ady Endre összes versei. I–II. köt. Sajtó alá rend. Láng Józseffel. (Nagy klasszikusok. Bp., 1980)
Ady Endre összes versei. I–II. köt. Összegyűjtötte és a szöveget gondozta Láng Józseffel. A versek első megjelenésének bibliográfiai adataival. Számozott, bőrkötéses bibliofil kiadásban is. (Bp., 1982
2. jav. kiad. 1989)
Ady Endre költeményei. A szöveget gondozta Láng Józseffel. (A magyar líra klasszikusai. Bp., 1992
2. kiad. 2000)
Ady Endre: Válogatott versek. Vál. és a jegyzeteket összeáll. Szappanos Balázs. A szöveget gondozta Láng Józseffel. (Európa Diákkönyvtár. Bp., 1993
új lenyomatok: 1994-től évente)
Ady Endre összes versei. I–II. köt. A szöveget gondozta Láng Józseffel. (Századvég Klasszikusok. Bp., 1994
Osiris Klasszikusok. 2. jav. kiad. 1997
3. jav. kiad. 1998 és 2001
4. jav. kiad. 2004 és 2006)
Ady összes versei. I–III. köt. Szerk., az utószót írta Láng Józseffel. (A magyar költészet kincsestára. 36–38. Bp., 1995)

 

ford.: Mann, Thomas: Naplók. I–II. köt. I. köt. 1918–1921. II. köt. 1933–1939. Vál., és az utószót írta Mádl Antal. Ford. Soltész Gáspárral. (Emlékezések. Memoria mundi. Bp., 1988)
Weidhaas, Peter: Hídverés könyvvel. Ford. Sch. P. (A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése. Bp., 1998)
Mann, Thomas: Napló. 1940–1955. Vál., és az utószót írta Mádl Antal. Ford. Sch. P. (Bp., 2002). 

Irodalom

Irod.: Vasy Géza: Sch. P.: Ember az embertelenségben. A háborús évek Ady-verseinek szimbolikus motívumcsoportjai. (Irodalomtörténet, 1970)
Tamás Attila: Sch. P.: Szépség és totalitás. A szép fogalmának tartalma Ady utolsó alkotókorszakában. (Irodalomtörténet, 1981)
Szénási Zoltán: Sch. P.: Ady és Mylitta. Mű és élmény kapcsolata egy szerelem harminc versében. (Irodalomtörténeti Közlemények, 2003)
Halálhír. (Népszabadság, 2005. márc. 4.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014