Simon Sándor
Simon Sándor

2021. május 14. Péntek

Simon Sándor

kohómérnök

Születési adatok

1923. november 21.

Szikszó, Abaúj-Torna vármegye

Halálozási adatok

1989. augusztus 19.

Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.).

Életút

A miskolci fa- és fémip. szakisk.-ban, majd a marosvásárhelyi felsőiparisk.-ban tanult (1944), a musz. tudományok kandidátusa (Moszkva, 1955; honosítva: Bp., 1955), doktora (1966), az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.). - A Diósgyőri Vasgyár művezetője (1944-1947), technikusa (1947-1951), kutatómérnöke (1951-1955), egyúttal a moszkvai Sztálin Acélint. aspiránsa (1951-1955); közben az Abaújvm.-i Földhiv. földmérője (1945-1947). A miskolci NME Vaskohászati Tanszék, ill. Metallurgiai Int. egy. docense (1955-1962), egy. tanára (1962. júl. 28.-1987. dec. 31.) és a tanszék vezetője (1960-1987); közben az egyetem tud. (1958-1961), majd oktatási rektorh.-e (1961-1966), rektora (1972-1978). A Borsod-Abaúj-Zemplén M.-i Pártbiz. Ip. Oszt. politikai munkatársa (1957-1960).Az acélgyártás metallurgiai folyamatainak vizsgálatával, elsősorban az acél kéntelenítésével, dezoxidálásának reakcióival, az endogén és az exogén eredetű ún. zárványforrások vizsgálatával fogl. Alapvetően új eredményeket ért el a szintetikus salakkal történő acélfinomítás, a ferroötvözetek oldódási viszonyai, a komplex dezoxidáló anyagok hatásossága, ill. a minőségi acélok gyártástechnológiája terén.

Főbb művei

F. m.: Az oxigénbefúvatás hatás a afémek gázfázis útján történõ kéntelenítési folyamatára. NME Közleményei h.n.,1957
Radioaktív izotópok a kohászatban és aktivitásuk mérése. Bányászati és Kohászati Lapok. Öntöde 1958
A kén oxidációjának reakciókinetikaivizsgálata acélnyersvas oxigénnel történõ befúvásakor. Miskolc,1962
Acélgyártás. Miskolc,1962
Vas- és fémkohászattan. Miskolc,1962
Nagy kéntartalmú olajok hasznosítása nagyolvasztóban. Bányászati és Kohászati Lapok 1965
Vizsgálatok az oxigénes acélgyártásban végbemenõ kénoxidáció termodinamikai és reakciókinetikai törvényszerűségeinek feltárására. Miskolc,1965
A vas és a salak kéntartalmának oxigénnel történõ oxidációja. MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei 1966
Dezoxidáló anyagokból származó exogén zárványok keletkezésének vizsgálata. Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat 1969
Ferroötvözetekbõl, valamint komplex dezoxidálószerekbõl származó zárványok mennyiségét és minõségét befolyásoló tényezõk vizsgálata. Bányászatiés Kohászati Lapok. Kohászat 1971
Újabb technológiai megoldások az acélgyártásban. Budapest,1974
Acélkohászattan. Budapest,é.n.

Irodalom

Irod.: Farkas Ottó:S. S. Magyar Tudomány h.n.,1990

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013