Sina Simon
Sina Simon

2021. szeptember 22. Szerda

Sina Simon, 1818-tól hodosi és kizdiai, 1822-től br.

nagybirtokos, bankár

Születési adatok

1810. augusztus 13.

Bécs

Halálozási adatok

1876. április 15.

Bécs


Család

Sz: Görög származású család. Apja: Sina György (1782–1856) bankár, nagybirtokos, Derra Katalin.

Iskola

Az MTA tagja (ig.: 1858. dec. 19.).

Életút

Nyolc éven át görög követ volt Bécsben, Berlinben és Münchenben. Az osztrák parlament felsőháza (= Herrenhaus) tagja. Apja a magyarországi kereskedelem egyik előmozdítója, a Bécs–Győr vasútvonal megépíttetője volt, aki szolgálataiért I. Ferenc császártól hodosi és kizdiai előnévvel nemesi rangot (1818), majd bárói címet kapott (1822). Fia, Sina Simon, a 80 milliós atyai örökség révén korának egyik leggazdagabb embere lett. Vagyonából bőkezűen adakozott gazdasági, kulturális és emberbaráti célokra. Fedezte a Köztelek székháza és bérháza (1847), a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) épülete, az Éremtár és a múzeum más irodáinak berendezése, továbbá a pest-lipótvárosi Bazilika építésének költségeit (1851–1867). Jelentős összegekkel járult hozzá továbbá a Magyar Földhitelintézet felállításához, a vasút és a gőzhajózás fejlesztéséhez, a Nemzeti Színház és a Nemzeti Zenede felépítéséhez, támogatta a Vakok Intézetét, kórházakat, árvaházakat alapított. Legnagyobb összeggel a Magyar Tudós Társaság palotájának építését támogatta (1858-ban 174 000 koronát adott a székház elkészülésére).

Emlékezet

A hagyomány szerint apjáról mintázta Jókai Mór Az arany ember c. regénye főszereplőjét, Tímár Mihályt. Apja anyjának építette a pest-lipótvárosi Derra-házat (ma: Budapest, V. kerület József Attila utca–Október 6. utca sarok).

Elismerés

Buda, Arad és Szeged díszpolgára.

Irodalom

Irod.: Tóth Lőrinc: Br. S. S. (Bp., 1884)
Galgóczy Károly: Br. S. S. (OMGE Emlékkönyv. IV. Bp., 1884)
Basics Beatrix: S. S. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
Kerényi B. Eszter: A magyar kultúra görög mecénása. Br. S. S. szerepvállalása a művészetek, a tudományos élet támogatásában. (Budapesti Negyed, 2006).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013