Sipos Aladár
Sipos Aladár

2021. október 27. Szerda

Sipos Aladár

közgazdász

Születési adatok

1927. augusztus 5.

Kisköre, Heves vármegye

Halálozási adatok

2005. március 6.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1982. máj. 7.).

Életút

A M. Közgazdaság-tud. Egyetemen politikai gazdaságtan szakos tanári okl. szerzett (1951), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1961), doktora (1972), az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1982. máj. 7.). - A Közgazdaság-tud. Int. Ált. Közgazdasági Oszt. tud. munkatársa (1951-1952), az MKKE Politikai Gazdaságtan Tanszék tanársegéde (1953), a Felsőoktatási Min. Egy. Főoszt. főelőadója (1953-1957), az MKKE egy. adjunktusa (1957-1960). Az ELTE ÁJTK Politikai Gazdaságtan Tanszék egy. docense (1961-1965), egy. tanára (1965-1979) és a tanszék vezetője (1960-1970). Az MSZMP KB Politikai Főisk. tanszékvezető egy. tanára (1965-1981) és a főisk. tud. rektorh.-e (1977-1981). Az MTA Közgazdaság-tud. Int. ig.-ja (1981-1990), tud. tanácsadója és kutatóprofesszora (1990-1997). Az MSZMP Bp.-i Biz.-a politikai munkatársa (1957-1962). A Kertészeti és Élelmiszerip. Egyetem c. egy. tanára. A szapporói Hokkaido Egyetem vendégprofesszora (1983-1984).A modern agrárfejlődés törvényszerűségeinek vizsgálatával, a m. mg. átalakulásával, piacgazdaságra való áttérésének problémáival fogl. Elméleti és gazdaságpolitikai szempontból alapvető jelentőségű megállapításokat tett az agrárintegrációval kapcsolatban. Tud. pályafutásának kezdetén 20. sz.-i m. és egyetemes agrártörténeti kérdésekkel is fogl.

Főbb művei

F. m.: Magyarország gyáripara az 1920-as években. Közgazdasági Szemle 1955
Budapest gyáripara. 1919-1933. In: Tanulmányok Budapest múltjából Budapest,1959
Az új agrárválság sajátosságai az Egyesült Államokban. Budapest,1963
Társadalmi újratermelés és gazdasági válságok a kapitalizmusban. Budapest,1965
Agrárviszonyok Nyugat-Európában. Budapest,1967
A technikai haladás hatása a fejlett tõkésországok agrárviszonyaira. Budapest,1977
A szocialista termelési viszonyok lényege. Budapest,1977
A politikai gazdaságtan kisszótára. Budapest,1981
Az agrár-ipari szféra vállalati kapcsolati rendszerei. In: Értekezések, emlékezések Budapest,1985
Válaszúton az agrárpolitika. A mezõgazdaság szervezeti rendszere a reformfolyamatban. Budapest,1988
A tõkés gazdaság alapvetõ sajátosságai. Budapest,1989
Az élelmiszergazdaság közgazdasági feltételrendszere. In: Nemzetközi agrárstratégiák Budapest,1989
A világgazdaság fõbb régiói napjainkban. Gyöngyös,1993
Magyarország agrártörténete. Budapest,1996
Az Európai Unió és Magyarország. Gyöngyös,2000
Az agrárátalakulás mérlege. Budapest,2000
Világgazdaságtan. Gyöngyös,2001.

Irodalom

Irod.: S. A. műveinek bibliográfiája. Budapest,1997
Halmai Péter:S. A. Magyar Tudomány h.n.,2005

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013