Somogyi Béla
Somogyi Béla

2022. szeptember 26. Hétfő

Somogyi Béla

biofizikus

Születési adatok

1945. július 2.

Nagykörű, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

2006. május 11.

Pécs


Család

Sz: Somogyi János (†1947) villamoskalauz, Szilvás Erzsébet, a nagykörűi községi tanács adminisztrátora. Testvére: Somogyi János, a POTE Marxizmus-Leninizmus Tanszék egy. adjunktusa. F: 1968-tól Éliás Katalin középiskolai tanár. Fia: Somogyi Gábor (1971. ápr. 14.); leánya: Somogyi Anikó (1973. máj. 8.).

Iskola

Általános iskoláit szülőfalujában végezte, a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnáziumban éretts. (1963), a KLTE TTK-n fizikus okl. szerzett (1968), a biológiai tudományok kandidátusa (1975), doktora (1984), habilitált (1994).

Életút

A POTE Biofizikai Intézete gyakornoka (1968–1969). A DOTE Biofizikai Intézete gyakornoka (1969–1970), egy. tanársegéde (1970–1975), egy. adjunktusa (1975–1979), egy. docense (1979–1987), egy. tanára (1987. júl. 1.–1992. jún. 30.). A POTE, ill. a Pécsi Tudományegyetem Biofizikai Intézete intézetigazgató egy. tanára (1992. júl. 1.–2006. máj. 11.) és az MTA–POTE Fluoreszcencia-spektroszkópiai Kutatócsoportjának vezetője (1993–2006). Enzimek hatásmechanizmusának és környezeti szabályozásának elméleti és kísérletes módszerekkel történő vizsgálatával foglalkozott. Másodmagával kidolgozott egy enzimmodellt, amely új megvilágításba helyezte az enzimek hatásmechanizmusát, leírta a reakciót jellemző kinetikai konstansokat, ill. egy új típusú környezetszabályozás lehetőségét is bizonyította. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az enzimfunkcióintramolekuláris fluktuáció viszonyának feltárása, ill. az ún. multienzimkomplexek szerveződésének és működésének tanulmányozása terén.

Elismertség

Az MTA Közgyűlés képviselője. Az MTA Biofizikai Bizottsága tagja (1993–2006) és társelnöke (1997–2006). Az MTA–TMB, ill. a Doktori Tanács II. sz. Biológiai Bizottságának tagja (1989-től). A Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) Spektroszkópiai Munkabizottsága elnöke (1994–2006). A Magyar Biofizikai Társaság tagja (1969-től), elnökségi tagja (1994–2006), főtitkár-helyettese (1998–2003), alelnöke (2003–2006). A Magyar Biokémiai Társaság tagja (1977-től). A Soros-alapítvány állandó szakértői bizottságának tagja (1991-től).

Elismerés

Akadémiai Díj (1989).

Főbb művei

F. m.: A Kinetic Model for Calculations of the Number of tRNA Molecules. Damjanovich Sándorral. (Acta Biochimica et Biophysica, 1970)
A Molecular Enzyme Kinetic Model. Damjanovich Sándorral. – Lattice Model for Diffusion in Liquids. (Acta Biochimica et Biophysica, 1971)
Az RNS-polimeráz szabályozásának sugárbiológiai vonatkozásai. Damjanovich Sándorral. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1971)
Effect of 60Co-Gamma-Rays on the Infrared Spectra of DNA. Többekkel. (Acta Biochimica et Biophysica, 1972)
Effect of Glycerol on Some Kinetic Parameters of Phosphorylase B. Többekkel. (Biochimica et Biophysica Acta, 1972)
Molekuláris enzimkinetika. Egy. doktori és kand. értek. (Debrecen, 1972 és 1974)
A Molecular Enzyme Model Based on Oriented Energy Transfer. Damjanovich Sándorral. (Journal of Theoretical Biology, 1973)
A Theoretical Model for Calculation of the Rate Constant of Enzyme-Substrate Complex Formation. 1–3. Damjanovich Sándorral. (Acta Biochimica et Biophysica, 1973–1974)
Relationship between the Lifetime of an Enzyme Substrate Complex and the Properties of the Molecular Environment. Damjanovich Sándorral. (Journal of Theoretical Biology, 1975)
Biometriai alapfogalmak. Egy. jegyz. Trón Lajossal. (Debrecen, 1975
6. kiad. 1999)
Effect of Viscous Media on Enzymic Action. Többekkel. (Studia Biophysica, 1976)
Columnar Organization and Retinocortical Continuity. Tolkmitt, F. J.-vel. (Brain Theory Newsletter, 1976)
Neural Plasticity. A Molecular Model. Tolkmitt, F. J.-vel. (Brain Theory Newsletter, 1977)
Physical Analysis of the Molecular Motions during Transciption. Damjanovich Sándorral, Trón Lajossal. (Journal of Theoretical Biology, 1977)
A Possible Role of Thermodynamic Fluctuation in the Overall Enzyme Action. Damjanovich Sándorral. (New Trends in the Description of the General Mechanism and Regulation of Enzymes. Szerk. is. Damjanovich Sándorral és Elődi Pállal. Bp., 1978)
The Effect of Viscosity on the Apparent Decomposition Rate on Enzyme-Ligand Complexes. Többekkel. (Journal of Theoretical Biology, 1978)
A Fluorescence Energy Transfer System for Studying the Functional Properties of Chromatin. Többekkel. – Effect of Specific Antibodies on the Membrane Microviscosity of Human Lymphocytes. Többekkel. (Acta Biochimica et Biophysica, 1979)
Fluorescence Double Labelling and Energy Transfer in Studying Intramolecular Interactions. Többekkel. (Antibiotics and Chemotherapy. Szerk. Mihich, E. és Eckhardt Sándor. Basel, 1980)
Sejtpopulációk automatizált analízise és szeparálása. Damjanovich Sándorral, Ifj. Gáspár Rezsővel. – Fehérjemátrix dinamikája és az enzimfunkció közötti kapcsolat. Damjanovich Sándorral, Trón Lajossal. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1980)
Fluoreszcencia-spektroszkópiás módszerek alkalmazása biológiai rendszerek vizsgálatában: Förster-típusú energiatranszfer. Matkó Józseffel, Papp Sándorral. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1981)
Molekuláris paraméterek meghatározása szingulett-szingulett energiatranszfer segítségével. – Intracelluláris távolságmérés energiatranszfer segítségével. (Lumineszcencia a biológiában és az orvostudományban. Szerk. Damjanovich Sándor és Szalay László. Bp., 1981)
A fehérjeszerkezet és -működés kapcsolata a mikrokörnyezettel. Doktori értek. (Debrecen, 1983)
The Dynamic Basis of Energy Transduction in Enzymes. Többekkel. (Biochimica et Biophysica Acta, 1984)
Protein Dynamics and Function. Többekkel. (Journal of Molecular Catalysis, 1988)
Macromolecular Fluctuation and Biological Function. Damjanovich Sándorral, Szabó Gáborral. (Journal of Molecular Lipids, 1989)
Application of a Molecular Enzyme Kinetic for Aging Cells and Tissues. Damjanovich Sándorral, Nagy I.-vel. (Archives of Gerontology and Geriatrics, 1989)
The Effect of Transmembrane Potential on the Dynamic Behaviour of Cell Membranes. Többekkel. (Biochimica et Biophysica Acta, 1990)
Bevezetés a biofizikába. Egy. jegyz. Többekkel. (Debrecen, 1994)
Biofizikai gyakorlatok. Szerk. (Pécs, 2002
2. kiad. 2006
3. átd. kiad. 2008
angol és német nyelven is)
A Simple Model for the Cooperative Stabilization of Actin Filaments by Phalloidin and Jasplakinolide. Többekkel. (FEBS Letters, 2005)
Formins Regulate Actin Filament Flexibility through Long Range Allosteric Interactions. Többekkel. (Journal of Biological Chemistry, 2006)
Conformational Changes in Actin Filaments Induced by Formin Binding to the Barbed End. Többekkel. (Biophysical Journal, 2006).

Irodalom

Irod.: A törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnázium 50. évi jubileumi évkönyve. Szerk. Fehér Imre. Törökszentmiklós, 1996)
Bot György–Kapusz Nándor: Nyolcvanéves a debreceni orvosképzés. Intézetek és klinikák története, professzorainak életrajza. 1918–1998. (2. átd. kiad. Debrecen, 1998)
Nyitrai Miklós: Végső búcsú dr. S. B. professzortól. (POTE Orvoskari Hírmondó, 2006).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője