Sörös Pongrác Pál
Sörös Pongrác Pál

2024. április 21. Vasárnap

Sörös Pongrác Pál

történész, bencés szerzetes

Születési adatok

1873. augusztus 24.

Komárom, Komárom vármegye

Halálozási adatok

1919. január 5.

Győr, Győr vármegye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.).

Életút

Belépett a pannonhalmi Szt. Benedek-rendbe (1890), egyszerű (1892), ünnepélyes fogadalmat tett (1895), pappá szentelték (1896), a bp.-i tudományegyetemen történelem-latin szakos tanári okl. szerzett (1898), az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.). - A pápai bencés gimn. r. tanára (1896-1898), a római M. Történeti Int. tagjaként levéltári kutatásokat folytatott (Rómában, 1899). A bencés rend pannonhalmi tanárképző főisk.-jának r. tanára (1899-1919), egyúttal konventjegyző (1905-1912), ill. levéltári őr (1906-től) és közp. könyvtárőr (1911-től).Közép- és újkori m. történelemmel, a mo.-i bencés rend történetével és történeti segédtudományokkal fogl.

Főbb művei

F. m.: Forgách Ferenc élete. Budapest,1896
Verancsics Antal élete. Esztergom,1898
Ghimesi Forgách Simon báró. Budapest,1899
Zermegh János és munkája. Budapest,1901
A katholikus klérus törekvései az 1843/44. évi országgyűlés eghyázi ügyeinek tárgyalás alatt. Budapest,1901
A pannonhalmi fõapátság története. Budapest,1903
A bakonybéli apátság története. Budapest,
Guzmics Izidor apáti naplója. Budapest,1903
Komárommegyei bencés apátságok. Komárom,1905
A pécsváradi bencés apátság. Budapest,1905
Jerosini Brodarics János. Budapest,1907
Franyó Remig felségárulási pere. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl kivonatosan: Akadémiai Értesítõ Budapest,1910
A tihanyi apátság története. Budapest,1911
Az elenyészett bencés apátságok. Budapest,1912.

Irodalom

Irod.: Tóth László:S. P. Turul
Hóman Bálint:S. P. Századok 1919
Erdélyi László:Emlékbeszéd S. P. r. tag felett. Budapest,1941
Erdélyi László:Karácsonyi János r. tag és S. P. l. tag emlékezete. Budapest,1944
Sólymos Szilveszter:Ezer év száz bencése. Pannonhalma,1997

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője