Stark Ervin
Stark Ervin

2024. február 29. Csütörtök

Stark Ervin

orvos, neuroendokrinológus

Születési adatok

1922. augusztus 27.

Nyírbogdány, Szabolcs vármegye

Halálozási adatok

1995. július 22.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.).

Életút

A Debreceni Tudományegyetemen ált. orvosi okl. szerzett (1950), az orvostudományok kandidátusa (1956), doktora (1969), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1982. máj. 7.). - A BOTE I. sz. Belgyógyászati Klinikán Rusznyák István aspiránsa (1951-1954), az MTA Kísérleti Oorvostud. Kutatóint. (KOKI) Kórélettani Oszt. tud. munkatársa (1954-1958), a Kórélettani Oszt. h. vezetője (1958-1968), osztályvezetője (1968-1988), egyúttal az int. igh.-e (1958-1970), ig.-ja (1970-1988), kutatóprofesszora (1990-1995). A BOTE c. egy. tanára (1974-től).Kórélettani és neuroendokrinológiai alapkutatásokkal, elsősorban a belső elválasztású mirigyek szerepének a vizsgálatával fogl. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el az ACTH-elválasztáshoz vezető afferens pályák természetének tanulmányozása, a kortikoidok visszajelentő szerepének tisztázása és a visszajelentés lokaloizációjának feltárása terén. Vizsgálta még az embrionális hipofízis ACTH- és mellékvese kortikoidtermelő képességét különböző fajokban és az emberben. Legjelentősebb megállapítása az, hogy az ACTH olyan extraadrenális hatást is kifejt, amely szignifikánsan emeli az ovariumon átfolyó vér mennyiségét.

Főbb művei

F. m.: Adatok a mellékvesekéreg élettanához, különös tekintettel a magasabb idegműködés befolyására. Budapest,1956
A Guerin-rák áttétképzõdésének hormonális befolyásolása. MTA V. Osztálya Közleményei 1959
The Role of Adrenal Cortex in the Development ofAnaemia and Trophic Disturbances Following Nerve REsection. In: Proceedings of the 7th Congress of the European Society of Haematology London,1959
Some Observations on the Functional Interrelationship between the Tyhmus and the Adrenal Cortex. Acta MMedica 1962
Effect of Neonatal Tyhmectomy on Endocrine and Lyphatic Organs, Reticular Elements and Blood Count. Acta Medica 1965
Effect of a Single Glycocorticoid Injection on the First Day of Life in Rats. Acta Endocrinologica 1966
Sites at Which Formalin and Capasaicin Act to Stimulate Corticotropin Secretion. Canadian Journal of Physiology and Pharmacy 1967
The Effect of Long Term ACTH Treatment on the Corticosteroid Binding Capacity of Transcortin. Journal of Endocrinology 1967
A hipofízis-mellékvesekéreg-rendszer működésére vonatkozó tanulmányok. Budapest,1968
Endocrinology, Neuroendocrinology, Neuropeptides. Oxford-Budapest,1981
Demonstration of Corticotrophin Releasing Factor CRF Activity in the Neurohypophysis of Brattleboro Rats. In: The Brattleboro Rat New York,1988.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője