Szablya János
Szablya János

2021. október 22. Péntek

Szablya János

gépészmérnök

Születési adatok

1924. június 25.

Budapest

Halálozási adatok

2005. október 29.

Kirkland, Washington, USA


Iskola

Az MTA tagja (külsõ: 2001. máj. 7.).

Életút

Apja Szablya János író, esztéta. - A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen gépészmérnöki okl. (1947), közgazdaság-tud. doktori okl. (1948); közben a gazdasági szaktanárképző int.-ben középisk. szaktanári okl. szerzett (1948). Az MTA tagja (külső: 2001. máj. 7.). - A Koercit Elektrotechnikai Üzem mérnöke (1947. máj.-nov.), a Klement Gottwald Villamossági Gyár Gépszerkesztési Főoszt. Gépszámítási Iroda tervezőmérnöke (1947-1956). A BME Gépészmérnöki Kar Villamos Gépek Üzemtana Tanszék egy. adjunktusa (1951-1956). Az MTA-TMB aspiránsa (1954-1956). Kanadában telepedett le (1956), a University of British Columbia Villamosmérnöki Kar tanársegéde (1956-1963), az USA-ban élt (1963-tól). A Washington State University docense (1963-1966), professzora (1966-1983), egy. magántanára (1983-tól), egyúttal az EBASCO mérnöki iroda tanácsadója (1981-től).Tud. pályafutásának kezdetén dízel-villamosmozdonyok, erősítőgépek, turbógenerátorok tervezésével fogl. Kifejlesztette - a később róla elnevezett - erősítőgépek, sorba kapcsolat teljesítménymérők Szablya-féle kihasználási számát. Később érdeklődése az elektromágneses tér elméletének energia alapon történő megközelítése felé fordult. Vizsgálta továbbá a szilárd anyagokban az elektronra ható mágneses hajtásokat. Részt vett az alaszkai távvezetékek és a két gigawattos Susita vízierőmű tervezési munkálataiban.

Főbb művei

F. m.: Különleges mágneses anyagok és alkalmazásuk. Elektrotechnika 1949
Erõsítõgépek. Elektrotechnika 1952
Erõsítõforgógépek alkalmazása a szabályozástechnikában. Budapest,1954
Egyenáramú gépek tranziens jelenségei. Elektrotechnika 1954
The Dinamic Machine Constant of Rotating Amplifiers. Acta Technica h.n.,1954.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013