Szabó Árpád
Szabó Árpád

2022. szeptember 25. Vasárnap

Szabó Árpád

filológus, tudománytörténész

Születési adatok

1913. október 16.

Budapest

Halálozási adatok

2001. szeptember 13.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1979. máj. 11.; r.: 1990. máj. 21.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - görög-latin-francia szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1935), a Frankfurti Egyetemen magántanári képesítést szerzett (1938), a történettudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), az irodalomtudományok doktora (védés nélkül, 1956). Az MTA tagja (l.: 1979. máj. 11.; r.: 1990. máj. 21.). - A debreceni Tisza István Tudományegyetemen a klasszika-filológia ny. r. tanára (1940-1948), a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ill. az ELTE BTK-n a klasszika filológia ny. r. tanára, int.-i tanára (1948-1952), az Ókortörténeti Tanszék egy. docense (1952-1957), politikai okokból elbocsátották (1957). Az MTA Matematikai Kutatóint. tud. főmunkatársa (1958-1973), tud. tanácsadója (1973-1983).Klasszikus ókori görög irodalommal és ókori görög történelemmel, majd a görög filozófia és matematika kérdéseivel fogl. Munkásságát a filológiai és matematikai módszerek egyesítése és a következetesen alkalmazott történelmi látásmód jellemezte.

Főbb művei

F. m.: Periklész kora. Budapest,1942
Periklész kora. Budapest,1977
Demosthenés és Athén. Budapest,1943
Óperzsa novellák. Budapest,1948
Sokrates és Athén. Budapest,1948
Mágia és vallás. Budapest,1948
Homéros. Budapest,1954
Homéros.Budapest,1956
A trójai háború. Budapest,1956
Homérosz világa. Budapest,1956
Achilleus, der tragische Held der Ilias. Acta Antiqua 1956
Hogyan lett a matematika deduktív tudománnyá?. Matematikai Lapok 1957
Aranygyapjú. Budapest,1966
Acosinus-tétel a korai görög geometriában. Matematikai Lapok 1969
Anfänge der griechischen Mathematik. Budapest,1969
Anfänge der griechischen Mathematik. Athén,1973
Anfänge der griechischen Mathematik. Paris,1976
Anfänge der griechischen Maathematik. Tokyo,1977
Anfänge der griechischen Mathematik. Dordrecht,1979
Anfänge der griechischen Mathematik. Budapest,1978
Die Beschreibung der eigenen Sprache bei den Griechen. Acta Linguistica h.n.,1978
Szophoklész tragédiái. Budapest,1985
Hellász hõsei. Budapest,1985
Róma jellemei. Budapest,1985
Das geozentrische Weltbild. München,1992
Bevezetés a filozófiába. Budapest,1993
Die Kutfaltung der griechischen Mathematik. Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich,1994
A görög matematika. Budapest,1997
Antik csillagászati világkép. Budapest,1998.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője