Szabó Imre
Szabó Imre

2023. szeptember 26. Kedd

Szabó Imre

jogász

Születési adatok

1912. november 25.

Beregszász, Bereg vármegye

Halálozási adatok

1991. május 31.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1956. máj. 30.).

Életút

A Prágai Tudományegyetemen állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1937), Bp.-en egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett (1946), az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1956. máj. 30.). - Munkácson ügyvédjelölt (1935-1939), Paternai Béla közjegyzőnél magánalkalmazott (1939-1943); közben „szovjetbarátság” vádjával internálták, majd rendőri felügyelet alá helyezték (1941), majd egy különleges büntetőszázaddal a K-i frontra vezényelték (1942; betegsége miatt leszerelt: 1944). A II. vh. után Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. főispáni titkára (1945), az Igazságügymin. fogalmazója (1945-1949), a Kodifikációs Főoszt. munkatársa, főosztályvezetője (1949-1955). Az MTA Állam- és Jogtud. Int. ig.-ja (1955-1981), nyugdíjas tud. tanácsadója (1981-1991). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ÁJTK ny. r. tanára (1949-1952), egy. tanára (1952-1955).Állam- és jogleméleti kutatásokkal, jogfilozófiával, szocialista alkotmányjoggal, összehasonlító jogtudománnyal fogl.

Főbb művei

F. m.: A nürnbergi per és a nemzetközi büntetõjog. Budapest,1946
Az emberi jogok mai értelme. Budapest,1948
Az 1948. évi amnesztia. Budapest,1948
Népi demokráciánk jogi feladatai. Budapest,1949
A Magyar Népköztársaság alkotmánya. Budapest,1949
A Magyar Népköztársaság alkotmánya. Budapest,1951
Az alkotmány a Magyar Népköztársaság alaptörvénye. Budapest,1949
Népi demokráciánk joga. MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya Közleményei 1951
A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon. Budapest,1955
A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon. Budapest,1980
A polgári törvénykönyv tervezete és a jogértelmezés. MTA Társadalmi-Történeit Tudományok Osztálya Közleményei h.n.,1958
A jogszabályok értelmezése. Budapest,1960
A szocialista jog. Budapest,1963
Társadalom és jog. Budapest,1964
Emberi jogok. Budapest,1968
Emberi jogok. Budapest,1978
Állam- és jogelmélet. Budapest,1970
A jogelmélet alapjai. Budapest,1971
A jogelmélet alapjai. Budapest,1973
A kulturális jogok. Budapest,1973
A kulturális jogok. Budapest-Leiden,1974
Pikler Gyula. Budapest,1973
A jogösszehasonlítás szocialista elmélete. Budapest,1975
Elõadások Marxról és a jogról. Budapest,1976
Jogelmélet.Budapest,1977
A jog és elmélete. Budapest,1978
Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest,1980
Bevezetés a jogtudományba. Budapest,1984
Ember és jog. Jogelméleti tanulmányok. Budapest,1987.

Irodalom

Irod.: Peschka Vilmos:Sz. I. Magyar Tudomány h.n.,1991

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője