Szabó Imre
Szabó Imre

2021. október 17. Vasárnap

Szabó Imre

jogász

Születési adatok

1912. november 25.

Beregszász, Bereg vármegye

Halálozási adatok

1991. május 31.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1956. máj. 30.).

Életút

A Prágai Tudományegyetemen állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1937), Bp.-en egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett (1946), az MTA tagja (l.: 1949. okt. 31.; r.: 1956. máj. 30.). - Munkácson ügyvédjelölt (1935-1939), Paternai Béla közjegyzőnél magánalkalmazott (1939-1943); közben „szovjetbarátság” vádjával internálták, majd rendőri felügyelet alá helyezték (1941), majd egy különleges büntetőszázaddal a K-i frontra vezényelték (1942; betegsége miatt leszerelt: 1944). A II. vh. után Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. főispáni titkára (1945), az Igazságügymin. fogalmazója (1945-1949), a Kodifikációs Főoszt. munkatársa, főosztályvezetője (1949-1955). Az MTA Állam- és Jogtud. Int. ig.-ja (1955-1981), nyugdíjas tud. tanácsadója (1981-1991). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ÁJTK ny. r. tanára (1949-1952), egy. tanára (1952-1955).Állam- és jogleméleti kutatásokkal, jogfilozófiával, szocialista alkotmányjoggal, összehasonlító jogtudománnyal fogl.

Főbb művei

F. m.: A nürnbergi per és a nemzetközi büntetõjog. Budapest,1946
Az emberi jogok mai értelme. Budapest,1948
Az 1948. évi amnesztia. Budapest,1948
Népi demokráciánk jogi feladatai. Budapest,1949
A Magyar Népköztársaság alkotmánya. Budapest,1949
A Magyar Népköztársaság alkotmánya. Budapest,1951
Az alkotmány a Magyar Népköztársaság alaptörvénye. Budapest,1949
Népi demokráciánk joga. MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztálya Közleményei 1951
A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon. Budapest,1955
A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon. Budapest,1980
A polgári törvénykönyv tervezete és a jogértelmezés. MTA Társadalmi-Történeit Tudományok Osztálya Közleményei h.n.,1958
A jogszabályok értelmezése. Budapest,1960
A szocialista jog. Budapest,1963
Társadalom és jog. Budapest,1964
Emberi jogok. Budapest,1968
Emberi jogok. Budapest,1978
Állam- és jogelmélet. Budapest,1970
A jogelmélet alapjai. Budapest,1971
A jogelmélet alapjai. Budapest,1973
A kulturális jogok. Budapest,1973
A kulturális jogok. Budapest-Leiden,1974
Pikler Gyula. Budapest,1973
A jogösszehasonlítás szocialista elmélete. Budapest,1975
Elõadások Marxról és a jogról. Budapest,1976
Jogelmélet.Budapest,1977
A jog és elmélete. Budapest,1978
Állam- és jogtudományi enciklopédia. Budapest,1980
Bevezetés a jogtudományba. Budapest,1984
Ember és jog. Jogelméleti tanulmányok. Budapest,1987.

Irodalom

Irod.: Peschka Vilmos:Sz. I. Magyar Tudomány h.n.,1991

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013