Szabó László
Szabó László

2021. október 24. Vasárnap

Szabó László

gyógyszerész, kémikus

Születési adatok

1931. április 15.

Szentgotthárd, Vas vármegye

Halálozási adatok

2011. július 31.

Budapest

Temetési adatok

2011. augusztus 23.

Budapest

Magyar Szentek Temploma


Család

Sz: Szabó Ferenc, Kern Irma. Ikertestvére: Szabó Miklós (1931–) Kossuth-díjas karnagy. Apja általános iskolai tanár volt.

Iskola

Szentgotthárdon éretts. (1949), a BOTE-n gyógyszerész okl.(1954), gyógyszerészdoktori okl. szerzett (1966), a kémiai tudományok kandidátusa (1977), habilitált (1994). Az MLEE általános tagozatán végzett (1971).

Életút

A BOTE, ill. a SOTE Orvosi Vegytani Intézete gyakornoka, egy. tanársegéde (1953–1965), egy. adjunktusa (1966–1977), egy. docense (1977–1980), egy. tanára (1980. júl. 1-jétől) és az Intézet igazgatója (1980–1996), emeritusz professzora (2001. júl. 1- jétől). A merseburgi Kémiai Műszaki Főiskola (1966, 1969, 1970), a Brüsszeli Szabadegyetem Szerveskémiai Intézete vendégkutatója (1972–1973). Általános és gyógyszerészi szerves kémiával, a kémiai szerkezet és a biológiai hatás összefüggéseivel foglalkozott. Főbb kutatási területei: adrenalin-származékok oxidációs reakciója, a polimer hordozókon történő szintézis vizsgálata, sztrichnin-alkaloidok kémiai átalakítása, diuretikus hatású triazin-származékok előállítása. A molekuláris diverzitást, a természettudomány és a hit kapcsolatának kérdéseit és Teilhard de Chardin világképét is vizsgálta.

Elismertség

Az MTA Alkaloidkémiai Munkabizottsága és Elméleti Szerveskémiai Munkabizottsága tagja. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerkutatási Szakosztályának elnöke.

Elismerés

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2011). Winkler Lajos-emlékérem (2004).

Szerkesztés

A Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja. A Magyar Katolikus Lexikon munkatársa.

Főbb művei

F. m.: Szerveskémiai praktikum. Egy. jegyz. Böjthe Gábornéval, Ormai L.-lel. (Bp., 1957)
A periódusos rendszer módosított alakja és jelentősége a szerveskémiában. (Acta Pharmaceutica, 1962)
A sztrichnin laktám-csoportjának átalakításával nyerhető származékok előállítása. Gyógyszerészdoktori értek. (Bp., 1965)
Adatok a sztrichnin kémiai szerkezete és biológiai hatása közötti összefüggések vizsgálatához. 1–2. Clauder Ottóval, Weimann Jusztinával. (Acta Pharmaceutica, 1965–1968)
A Wieland– Gumlich-aldehid kémiai reakcióinak tanulmányozása. (Herba Hungarica, 1969)
Indolvázas alkaloidok oxidációs szinreakciójának vizsgálata. Clauder Ottóval, Kálóy Katalinnal. (Acta Pharmaceutica, 1974)
Vizsgálatok a szilárd fázisú szintézis alkalmazására az alkaloidkémiában. Kand. értek. (Bp., 1975)
Benzil-izokinolin-vázas alkaloidok oxidációs színreakciójának vizsgálata. 1–2. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1980)
Szintetikus polimerek alkalmazása a szerves szintézisben. (Magyar Kémikusok Lapja, 1980)
Poliacetilén izomer-keverék izolálása és szerkezetvizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1984)
Diastereoselective Partial Synthesis of Indolic Secologanin Derivatives. Többekkel. (Herba Hungarica, 1990)
Natural Products Chemistry: A Sort of Heterocyclic Chemistry. Reactions of Sweroside with Amines. Többekkel. (Acta Chimica Hungarica. Models in Chemistry, 1994)
Izokinolinvázas alkaloidglükozidok elállítása és kémiai vizsgálata. Beke Gyulával. – Rekombináns sztriktozidin szintáz enzim elállítása és szubsztrátspecifitásának vizsgálata. Károlyházy Lászlóval. (Gyógyszerészet, 1995)
A szekologanin molekuláris öröksége. – Aromatizációval járó fragmentációk a szekologanin és indolalkaloidok kémiájában. Többekkel. – Régió- és sztereoszelektivitás ipekozánalkaloidok képződésében. Többekkel. (Gyógyszerészet, 1996)
Why Are the Terpenoid Indole Alkaloids of Type I Homochiral? Többekkel. (Chirality, 2001)
Some Aspects of the Chemistry of Secologanin. (Studies in Natural Products Chemistry. Vol. 26. Bioactive Natural Products, Part G., 2002)
Diversity and Selectivity in Molecular Evolution. (Fundamentals of Life. Paris, 2002)
Rigorous Biogenetic Network for a Group of Indole Alkaloids Derived from Secologanin. (Molecules, 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013