Szabó Zoltán
Szabó Zoltán

2021. október 24. Vasárnap

Szabó Zoltán

botanikus, biológus

Születési adatok

1882. november 25.

Budapest

Halálozási adatok

1944. május 18.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.; r.: 1941. máj. 16.).

Életút

A bp.-i és a breslaui tudományegyetemen tanult (1900-1905), Breslauban böcsészdoktori okl. (1905), Bp.-en a gazdasági és orvosi növények alak- és rendszertana (1908), majd a kétszikű növények alak- és rendszertana, földrajzi elterjedése és fejlődéstörténete tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1912), az MTA tagja (l.: 1932. máj. 6.; r.: 1941. máj. 16.). - A breslaui egyetem tanársegéde (1904-1905, a bp.-i tudományegyetem Ált. Növénytani Int. tanársegéde (1905-1913), egy. tanársegéde (1913-1917) és magántanára (1912-1917), ny. rk. tanára (1917-1923), egyúttal a bp.-i Állatorvosi Főisk. magántanára is (1908-tól). A bp.-i tudományegy. közgazdaság-tud. karon a növénytan mb. előadó tanára (1919-1923), a mg.-i növénytan ny. rk. (1923-1926), ny. r. tanára (1926-1934). A József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetemen a mg.-i növénytan ny. r. tanára és a Mg.-i Növénytani Int. ig.-ja (1934-1940); közben a Mg.-i és Állatorvosi Kar dékánja (1937-1938). A Pázmány Péter Tudományegyetemen a növényrendszertan ny. r. tanára és a Növényrendszertani és Növényföldrajzi Int., vmint a Botanikus Kert ig.-ja (1940-1944).Tud. pályafutásának kezdetén elsősorban mikológiai és növényföldrajzi kutatásokkal fogl., majd érdeklődése a növényrendszertan és a növénygenetika felé fordult. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a Dipsacaceae (mácsonyafélék) egyes nemzetségeinek meghatározása terén. A korszerű növényi kromoszóma- és génelméleti kutatások elindítója. Tud. ismeretterjesztő tevékenysége is értékes. Több növényfajt és egy kövületet neveztek el róla.

Főbb művei

F. m.: Mykologische Beobachtungen. Breslau,1904
A Knautia genus monographiája. Budapest,1904
A Szudéták növényföldrajzának vázlatos foglalata. Földrajzi Közlemények 1907
Útmutató a növények gyűjtésére. Budapest,1913
A növények szervezete. Budapest,1922
A növények szervezete. Budapest,1933
A növények életmódja. Budapest,1925
A szobai növények élete és gondozása. Budapest,1928
A Dipsacaceák virágzatának fejlõdéstani értelmezése. Pécs,
Organográfiai és genetikai vizsgálatok Dipsacaceákon. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1935
Vererbungswissenschaftliche Bestimmung des Konstitutionsbegriffes. Zeitschrift für menschliche Vererbungs- und Konstitutionslehre 1937
Az átöröklés. Budapest,1938
A fajegészség,fajvédelem és fajnemesítés örökléstana. Budapest,1939
A Cephalaria genus monographiája. Budapest,1940
Származás és öröklés. Budapest,1942
A genetikai megismerés útjai. Budapest,1943
A növényrendszertan korszerű irányai. Botanikai Közlemények h.n.,1943.

Irodalom

Irod.: Mándy György:Sz. Z. Mezõgazdasági Kutatások 1944
Halmai János:Sz. Z. Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítõ 1944
Priszter Szaniszló:Sz. Z. Növénytermelés h.n.,1982

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013