Szabolcsi Miklós
Szabolcsi Miklós

2021. október 27. Szerda

Szabolcsi Miklós

irodalomtörténész

Születési adatok

1921. március 3.

Budapest

Halálozási adatok

2000. szeptember 2.

Budapest


Család

Felesége Szabolcsi [Margulesz] Hedvig művészettörténész. Fia: Szabolcsi János (1952) sakkozó. Nagybátyja Szabolcsi Bence (1899-1973) zenetörténész, az MTA tagja.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1976. máj. 7.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen m.-francia szakos tanári okl. (1943), bölcsészdoktori okl. szerzett (1946), az irodalomtudományok kandidátusa (1960), doktora (1963), az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1976. máj. 7.). - A II. vh.-ban munkaszolgálatos Ukrajnában (1943-1944), hazatérése után a Györffy Koll.-ban lévő szovjet katonai misszió tanára (1945. máj.-szept.), majd a pesti Izr. Hitközség Gépip. Technikuma, ill. Gimn.-a r. tanára (1945-1948), a Vallás- és Közoktatásügyi Min. Egy. Oszt. főelőadója (1948-1949), az Orsz. Neveléstud. Int. munkatársa (1949-1950), a bp.-i Árpád Gimn. r. tanára (1950-1953). Az MTA Irodalomtörténeti Int, ill. MTA Irodalomtud. Int. tud. munkatársa (1956-1958), a XX. sz.-i és M. Irodalmi Oszt. vezetője (1958-1967), ügyvezető ig.-ja (1967-1980), az Orsz. Pedagógiai Int. főig.-ja (1981-1988). A KLTE BTK II. sz. M. Irodalomtörténeti Int. (1962-1964), majd az ELTE BTK II. sz. M. Irodalomtörténeti Int. egy. tanára (1964. júl. 19.-1994. aug. 31.), nyugdíjas tud. tanácsadója (1994-1995), emeritusz professzora (1998-2000). A párizsi Sorbonne vendégprofesszora (1965-1966).Tud. pályafutásának kezdetén stíluskutatással, a m. irodalom stílustörténetével, ill. a verselemzés kérdéseivel fogl. 1949-től vezető szerepet játszott a m. irodalomtörténet marxista újjáértékelésében, az ezzel kapcsolatos irodalomtörténeti monográfiák munkálatainak irányítója. Alapvetően új eredményeket ért el József Attila munkásságának feltárása terén: a költő első monográfiáinak szerzője, ill. sajtó alá rendezte az összes műveit, elsőként gyűjtötte össze kortársai róla szóló emlékezéseit, részt vett művei kritikai kiadásának előkészítésében. József Attilán kívül még számos 20. sz.-i m. lírikussal (pl. Juhász Gyula, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor), ill. a század avantgárd és neoavantgárd költészetével is fogl.

Főbb művei

F. m.: Az irodalmi stílusvizsgálat XX. századi módszerei. Egyeteme sPhilológiai Közlöny h.n.,1943
A nyelvészeti stílusvizsgálat XX. századi módszerei. Egyetemes Philológiai Közlöny 1946
Faludi Ferenc stílusa. Budapest,1946
József Attila. Budapest,1952
József Attila összes művei. Budapest,1952
József Attila összes művei. Budapest,1958
József Attila Emlékkönyv. Budapest,1957
József Attila összes művei. III. Cikkek, tanulmányok, vázlatok. Budapest,1958
Költészet és korszerűség. Budapest,1958
A magyar szocialista irodalom történetének néhány kérdése. Tud. tevékenység tézisszerű összefoglalása. Budapest,1960
Kis magyar irodalomtörténet. Budapest,1961
Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetébõl. Budapest,1962
Fiatal életek indulója. József Attila pályakezdése. Budapest,1963
A verselemzés kérdéseihez. József Attila: Eszmélet. In: Irodalomtörténeti füzetek Budapest,1968
Jel és kiáltás. Az avantgárd és neoavantgárd kérdéseihez. Budapest,1971
A clownn mint a művész önarcképe. Budapest,1974
Érik a fény. József Attila élete és pályája. 1923-1927. Budapest,1977
Világirodalom a 20. században. Fõbb áramlatok. Budapest,1987
Kemény a menny. József Attila élete és pályája. 1927-1937. Budapest,1992
Kész a leltár. József Attila élete és pályája. 1930-1937. Budapest,1998
József Attila élete és pályája. Budapest,2005.

Irodalom

Irod.: Kabdebó Lóránt:Sz. M. 75. születésnapjára. Irodalomtörténet 1996
Kulcsár-Szabó Ernõ:Az újraértés küszöbén. Irodalomtörténet 1996
Sz. M. Irodalomtörténet 1996
Tverdota György:Egy beteljesedett vállalkozás. Magyar Tudomány h.n.,1999

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013