Szádeczky-Kardoss Lajos
Szádeczky-Kardoss Lajos

2023. december 3. Vasárnap

Szádeczky-Kardoss Lajos, szádecsnei és kardosfalvai

történész

Névváltozatok

1914-ig Szádeczky Lajos

Születési adatok

1859. április 5.

Pusztafalu, Abaúj-Torna vármegye

Halálozási adatok

1935. december 29.

Budapest


Család

Testvére Szádeczky-Kardoss Gyula (1860-1935) geológus.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; r.: 1909. ápr. 29.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen (1877-1879), a bécsi Institut für Österreichische Geschichtsforschungban tanult (1879-1881); Bp.-en történelem-latin szakos tanári okl. (1881) és bölcsészdoktori okl. (1882), a m. történelem XVI. és XVII. századbeli része tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1883), az MTA tagja (l.: 1888. máj. 4.; r.: 1909. ápr. 29.). - A bp.-i tudományegyetem magántanára (1883-1891); közben hg. Odescalchi Arturral a bukovinai székelyek Mo.-ra telepítését intézte (1883). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen (1891-1919), a Bp.-re menekült kolozsvári tudományegyetemen a m. történelem és segédtudományai ny. r. tanára (1919-1921); közben Bölcsészet-, Nyelv- és Történettud. Kar dékánja (1895-1896, 1906-1907) és az egyetem rektora (1910-1911). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen a m. történelem ny. r. tanára és a gyorsírás ún. jogosított tanára (1921-1929).Erdély 16-18. sz.-i történetével, 16-17. sz.-i m.-lengyel kapcsolatokkal fogl. Tud. pályafutásának kezdetén részt vett gr. Zichy Jenő kaukázusi és közép-ázsiai expedícióban, amelynek útinaplóját is megírta. Később ő gyűjtötte össze az 1900. évi párizsi világkiállításon bemutatott erdélyi műkincseket, majd 1903. évi töröko.-i tanulmányútján felkutatta Thököly Imre és Zrínyi Ilona egykori kis-ázsiai lakóhelyét. Az I. vh. idején hadtörténetíróként bejárta a galíciai lengyel, a szerb és az albán harctereket, Erdélyben részt vett a nagyszebeni és a brassói ütközetben (1914-1918).

Főbb művei

F. m.: Mihály havasalföldi vajda Erdélyben. 1599-1601. Budapest,1882
Báthory Zsigmondné, Mária Krisztierna. Budapest,1893
A gróf Haller-család története. Budapest,1886
Kornyáti Békés Gáspár életrajza. Budapest,1887
Báthory István lengyel királlyá választása. 1574-1576. Budapest,1889
Izabella és János Zsigmond Lengyelországban. 1552-1557. Budapest,1888
A céhek történetébõl. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl kivonatosan: Akadémiai Értesítõ, 1890 Budapest,1889
Kovacsóczy Farkas. Budapest,1891
Szerémi György élete és emlékiratai. Budapest,1892
Erdély és Mihály vajda története. 1595-1601. Temesvár,1893
Udvarhely vármegye története. Budapest,1900
Konstantinápoly és magyar emlékei. Budapest,1903
A csíki székely krónika. Budapest,1905
A székely határõrség szervezése 1762-64-ben. Budapest,1908
Még egyszer a csíki székely krónikáról. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl Budapest,1911
Iparfejlõdés és a céhek története Magyarországon. 1307-1848. Budapest,1913
Premysltõl Breszt-Litovszkig. Harci élmények és lengyel-magyar történelmi emlékek. Budapest,1916
A székely puccs 1877-ben. Budapest,1920
A székely nemzet története és alkotmánya. Budapest,1927
A székely nemzet története és alkotmánya. Budapest,1993-

Irodalom

Irod.: Sz.-K. L. Századok h.n.,1936

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője