Szaniszló Ferenc
Szaniszló Ferenc

2024. május 29. Szerda

Szaniszló Ferenc, tordai

római katolikus püspök

Születési adatok

1792. augusztus 2.

Szombathely

Halálozási adatok

1869. december 13.

Bécs


Család

Sz: Szaniszló Márton ezüstműves, Ferber Erzsébet.

Iskola

A pesti központi papnevelő intézetben (1809–1813), a Pázmáneum tagjaként a bécsi egyetemen tanult (1813–1815), hittudori okl. szerzett (1815) és pappá szentelték (1815. dec. 17.).

Életút

A szombathelyi papnevelő intézet (1815–1816), a bécsi felsőbb papképző intézet tanulmányi felügyelője (1816–1819). A szombathelyi papnevelő intézetben az egyháztörténet és az -jog tanára, egyúttal uo. házasságvédő, zsinati vizsgáló és szentszéki bíró (1819–1830). A pesti egyetem hitszónoka és hittanára (1830–1839), a pesti központi papnevelő intézet igazgatója (1839–1844), a Helytartótanácsnál az egyházi ügyek előadója (1844–1848), majd a budai, ill. az enzensdorfi kolostorba vonult (1848–1850). Valóságos belső titkos tanácsos és pápai trónálló (1853-tól). Szombathelyi tb. kanonok (1834– 1835), nagyváradi r. kanonok (1835–1839), solti c. apát (1839-től), szerbiai választott püspök (1844-től). Váradi megyéspüspök (1850–1868; püspökké szentelték: 1851. máj. 25.; betegsége miatt többször megpróbált lemondani: 1861 és 1867; végül IX. Pius pápa felmentette püspöki székéből: 1868. dec. 21.). Lemondása után egy év múlva elhagyta Nagyváradot (1869. dec. 1.), élete utolsó napjait a bécsi kapucinusok kolostorában töltötte. Egyházmegyéjében nagy összegeket fordított jótékonysági célokra, nagy alapítványokat tett a szegények javára, ezért a kortársak Pater pauperumnak (= a szegények atyja) nevezték. Támogatta Faludi Ferenc verseinek megjelentetését (1853-ban). A Magyar Tudós Társaságnak 6300 koronát adott (1863-ban).

Emlékezet

Kőnyomatos arcképe a Hajnal Albumban (Pest, 1867) jelent meg. Egészalakos ülőszobrát Nagyváradon állították fel (Tóth István alkotása, 1896). Szombathelyen, a mai Szily János utca 8. szám alatt emléktábla őrzi emlékét. A Nagyváradi Egyházmegye konferenciát rendezett emlékére (2009. okt. 17-én).

Szerkesztés

A Fasciculi Ecclesiastico-Literarii (1841–1842), ill. a Religo és Nevelés c., első magyar nyelvű katolikus folyóirat, valamint annak melléklapja, az Egyházi Tudósítások szerkesztője (1841–1843).

Főbb művei

F. m.: Egyházi beszéde a keresztény hazafiságról … (Bécs, 1818)
Doctrina religioinis christiano-catholicae … I–IV. köt. (Pest, 1832
2. jav. és bőv. kiad. 1839–1840
magyarul: 1839–1840
2. kiad. 1845)
Egyházi beszéde az emberi nemzet világosságáról és boldogságáról … (Bécs, 1833)
Szent István első és apostoli magyar király tisztelete és követése … (Pest, 1835).

Irodalom

Irod.: Göndöcs Bertalan: Sz. F. nagyváradi püspök. (Vasárnapi Ujság, 1863)
Sz. F. (Hajnal Album. Pest, 1867)
Lopussny Gyula Ágost: Tordai Szaniszló Ferenc. (Nagyvárad, 1896)
Dobri Mária: Sz. F. (Vasi Honismereti Közlemények, 1992)
Tóth Péter: A Faludi-életmű kiadásairól. (Vasi Honismereti Közlemények, 1994).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője