Szarvasy Imre
Szarvasy Imre

2021. október 27. Szerda

Szarvasy Imre

vegyészmérnök, kémikus

Születési adatok

1872. január 5.

Pest

Halálozási adatok

1942. május 15.

Balatonfüred, Zala vármegye


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1910. ápr. 28.; r.: 1922. máj. 11.).

Életút

A József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1894), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1896), a berlini műsz. egyetemen és a londoni Davy-Faraday laboratóriumban tanult (1897-1899), az elektrotechnika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1900), az MTA tagja (l.: 1910. ápr. 28.; r.: 1922. máj. 11.). - A József Műegyetem, ill. a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem Kémiai Technológiai Tanszék, ill. Ált. Kémiai Tanszék tanársegéde (1893-1897), az Ált. Kémiai Tanszék egy. adjunktusa (1899-1905); az elektrotechnika magántanára (1900-1902), c. ny. rk. (1902-1905), ny. r. tanára (1905-1942); közben az Egyetemes és Vegyészmérnöki Oszt. dékánja (1914-1917), a műegyetem rektora (1925-1927).Kémiai technológiai kutatásokkal fogl., alapvető jelentőségűek elektrokémiai és az erdélyi földgáz hasznosítására vonatkozó kutatásai.

Főbb művei

F. m.: Újabb arsen és selén tartalmú vegyületek. Budapest,1896
Az elektrochemiai ipar fejlõdésérõl. Chemiai Folyóirat 1899
Indulinok elõállítása elektrolytikai úton. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ 1899
Organikus chemiai reakciók elektromos áram segélyével. Chemiai Folyóirat 1900
Elekrolysisek váltakozó árammal. Budapest,1902
Elektrotermikus eljárások. Budapest,1911
Eljárás festékgyártásra alkalmas finom korom elõállítására. Budapest,1911
Gázreakciók elektromos lángokban.Budapest,1911
Eljárás vasban szegény alumíniumhydroxid elõállítására vastartalmú alumíniumsókból. Budapest,1920
Methylalkohol elõállítása metánból. Budapest,1922
Eljárás szénelektródák grafitozására. Budapest,1923
Elektrochemia. Budapest,t,1924
A fémek érzékenysége. Magyar Chemiai Folyóirat h.n.,1927.

Irodalom

Irod.: Zemplén Géza:Búcsúbeszéd Sz. I. r. tag ravatalánál. Akadémiai Értesítõ 1942
Lányi Béla:Sz. I. Budapest,1942
Plank Jenõ:Sz. I. Technika h.n.,1942

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013