Szász Anna Mária
Szász Anna Mária

2024. július 16. Kedd

Szász Anna Mária, H.

irodalomtörténész, nyelvész

Névváltozatok

Halász Elődné Szász Anna Mária

Születési adatok

1922. november 26.

Budapest

Halálozási adatok

2006. szeptember 8.

Budapest


Család

Sz: Fellner Irma. Apja (†1941) középiskolai r. tanár volt. F: 1944-től Halász Előd (1920–1997) irodalomtörténész, filológus, germanista. Leánya: Halász Eszter (1946–).

Iskola

A bp.-i Erzsébet Nőiskola Leánygimnáziumában éretts. (1940), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Karán tanult (1940–1941), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1945), a Szegedi Tudományegyetemen német–francia szakos középiskolai tanári okl. (1948), az ELTE Lenin Intézetben orosz nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1954). Az irodalomtudományok kandidátusa (1976).

Életút

Egyetemi tanulmányai mellett az Országos Szociálpolitikai Intézet könyvtárosa (1941–1944), a Hofherr–Schrantz-gépgyár idegen nyelvű levelezője (1944–1946). A Szegedi Pedagógiai Főiskola Neveléstudományi Tanszékének előadó tanára (1949), a Szegedi Pedagógiai Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának r. tanára (1950–1951). A Szegedi Tudományegyetem TTK, ill. a JATE lektora (1951), az Orosz Lektorátus vezető lektora (1952–1956), az Idegennyelvi Lektorátus vezetője (1957–1965), lektora (1965–1971). A JATE BTK Angol Tanszék tanársegéde (1971–1973), egy. adjunktusa (1973–1977), egy. docense (1977–1980). Edinburgh-ben UNESCO-ösztöndíjas vendégkutató (1968–1969). Nyelvpedagógiával, 18. és 20. sz.-i összehasonlító irodalomelméleti vizsgálatokkal, irodalomkritikával, valamint Aldous Huxley munkásságával foglalkozott. Irodalomtörténészként elsősorban újszerű tipológiai felosztásával a családtörténeti regény műfaji meghatározása, elemző leírása, összehasonlító feldolgozása terén ért el jelentősebb eredményeket. Több angol és német nyelvtankönyvet, szöveggyűjteményt, egyéb nyelvi segédkönyvet írt és szerkesztett.

Főbb művei

F. m.: A dekadens ember. Egy. doktori értek. (Bp., 1945)
A felsőfokú orosz oktatás tíz éve. (Felsőoktatási Szemle, 1959)
Német nyelvtani gyakorlatok. (Bp., 1959
2. kiad. 1963)
Angol nyelvtani gyakorlatok. Tábi Tiborral. (Bp., 1960
2. kiad. 1973)
Német társalgási gyakorlatok. (Bp., 1962)
Német nyelvű matematikai és fizikai szakszöveggyűjtemény. (Bp., 1965)
Az angol szentimentális líra néhány motívuma a „Családi Kör”-ben. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1974)
Társadalmi mozgástendenciák ábrázolása és műfaji sajátosságok a 20. századi családtörténeti regényben. Kand. értek. (Szeged, 1976)
Golding legújabb regénye. (Nagyvilág, 1981)
A modern regény mesterei. (Műelemzések kiskönyvtára. Bp., 1981
2. kiad. 1985
3. kiad. 1987)
A fenomenológia és a modern regény. (I. Országos Germanisztikai–romanisztikai Szimpózium. Szeged, 1980. szept. 3–5. Acta Germanica et Acta Romanica Szegediensis. Supplementum. Szeged, 1981)
A 20. századi családtörténeti regény. (Modern filológiai füzetek. 35. Bp., 1982)
Aldous Huxley világa. (Írók világa. Bp., 1984)
Huxley, Aldous: Divatok a szerelemben. Esszék. Ford. Szilágyi Tibor és Vámosi Pál. Vál., az utószót írta. (Bp., 1984)
Angol nyelvű kismonográfiák 20. századi magyar szerzőkről. (Irodalomtörténet, 1985)
Between Tradition and Experiment. A Study in Angus Wilson’s Novels. (Acta Litteraria, 1985)
Angus Wilson regényei. (Nagyvilág, 1988).

Irodalom

Irod.: Salyámosy Miklós: H. Sz. A.: A 20. századi családtörténeti regény. (Filológiai Közlöny, 1984)
Györffy Miklós: A 20. századi családtörténeti regény. (Irodalomtörténet, 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője