Szászy István
Szászy István

2023. szeptember 26. Kedd

Szászy István, szászi

jogász

Születési adatok

1899. december 1.

Budapest

Halálozási adatok

1976. április 10.

Budapest


Család

Apja Szászy Béla (1865-1931) jogász.

Iskola

Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.).

Életút

Apja Szászy Béla (1865-1931) jogász, az MTA tagja. - A bp.-i, a párizsi és a berlini tudományegyetemen tanult (1917-1922), Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett (1922), majd francia áll. ösztöndíjjal a párizsi École des Sciences Politiques diplomáciai szakán nemzetk. magánjogot tanult (1922-1924), diplomáciai jogi (1925), egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett (1926). A magánjog nemzetk. vonatkozásai tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1931), az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.). - A Külügymin. tisztviselője (1924-1927), majd mint törvényszéki bíró az Igazságügyi Min.-ban szolgált (1927-1936); közben a m. kormányt képviselte a New York-i nemzetk. jogi kongresszuson (1930). Az Egyiptomi Vegyesbíróság tagja (1937-1940). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1931-1939), c. ny. rk. tanára (1939-1945), a II. vh.u tán a m. magánjog ny. r. tanára (1940-1945). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a m. magánjog ny. r. tanára és az I. magánjogi szeminárium ig.-ja (1940-1945). A hágai Nemzetk. Jogi Akad. meghívott tanára (1934, 1964).Nemzetk. és m. magánjoggal, diplomáciai joggal és diplomáciatörténettel, a nemzetk. szerződések jogával fogl.

Főbb művei

F. m.: Az utolsó ötven év diplomáciai története. Budapest,1924
Les Finances des états européens depuis la guerre. Paris,1925
Az államok közötti utódlás elmélete. Budapest,1928
A szerzõdõ felek jogszabályválasztó joga a nemzetközi kötelmi jogban.Budapest,1929
A területenkívüliség a magyar jogban. Budapest,1930
Az országgyűlés szerepe a nemzetközi szerzõdések kötésénél a magyar közjog szerint. Budapest,1932
A minõsítõ jogszabályok összeütközései a nemzetközi magánjogban. Budapest,1932
Kiadatási jog. Budapest,1933
Les conflits de lois dans le temps. Paris,1934
Clearing- és fizetési egyezmények a nemzetközi fizetési forgalomban. Budapest,1936
Nemzetközi magánjog. Budapest,1938
Droit international prové comparée. Paris,1940
A kötelmi jog általános tana. Budapest,1943
A Szovjetunió magánjogának alapelvei. Kolozsvár,1945
A renvoi problémája az angol bírói gyakorlatban. Kísérlet egy új elmélet felállítására. Jogtudományi Közlöny h.n.,1947
A magyar magánjogáltalános része, különös tekintettel a külföldi magánjogi rendszerekre. Budapest,1947
Az európai népi demokráciák nemzetközi magánjoga. Budapest,1962
Az európai népi demokráciák nemzetközi magánjoga. Budapest,1984
International Civil Procedurre. Budapest-Leiden,1967
Nemzetközi munkajog. Budapest,1969
Nemzetközi munkajog. Budapest-Leiden,1968.

Irodalom

Irod.: Weltner Andor:Sz. I. Magyar Tudomány 1976
Nizsalovszky Endre:Sz. I. Gazdaság és Jogtudomány 1976
Karlócai János:Sz. I. In memoriam. Magyar Jog 1976
Réczei László:Isván Szászy. Acta Juridica h.n.,1946

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője