Szászy-Schwarz Gusztáv
Szászy-Schwarz Gusztáv

2023. december 3. Vasárnap

Szászy-Schwarz Gusztáv, 1910-től szászi

jogász

Névváltozatok

1910-ig Schwarz

Születési adatok

1858. január 1.

Pest

Halálozási adatok

1920. április 8.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1882), a göttingeni egyetemen tanult (1883-1884), Bp.-en ügyvédi vizsgát tett (1886), a római jog tárgykörében magántanári képesítést szerzett (1886). Az MTA tagja (l.: 1918. máj. 2.). - Bp.-en ügyvédi irodát tartott fenn (1884-1896). A bp.-i tudományegyetemen a római jog magántanára (1884-1893), ny. rk. (1893-1896), ny. r. tanára (1896-1900), majd a keresk. és váltójog ny. r. tanára és a római jog ún. jogosított tanára (1900-1920); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1902-1903 és 1916-1917).Római joggal, m. magánjoggal, keresk. és váltójoggal fogl. Vezető szerepet játszott az új m. polg. törvénykönyv szerkesztésében (1895-től).

Főbb művei

F. m.: A végrendelkezési szabadság a római jogban. Budapest,1881
A jogi seminariumok kérdéséhez. Budapest,1884
A tulajdonfenntartás. Budapest,1885
Pénzbeli tartozások. Budapest,1887
Az újabb birtokirodalomhoz. Budapest,1889
Magánjogunk felépítése. Budapest,1893
A házassági jogról szóló javaslat bírálata ellenjavaslattal. Budapest,1894
Az ági öröklés kérdése. Budapest,1898
Római jogi gyakorlatok szemináriumi használata. Budapest,1898
Institutiok és pandekták. Budapest,1900
Újabb magánjogi fejtegetések. Budapest,1901
Codificationalis dolgozatok. Budapest,1902
Az obstukció jogtana. Budapest,1905
A jogi személy magyarázata. Budapest,1907
A magánjogi törvénykönyvrõl. Budapest,1909
Jogi párbeszédek az obstrukcióról. Budapest,1910
Új irányok a magyar magánjogban. Budapest,1911
Parerga. Budapest,1912
A rokonok öröklésének korlátozása. Budapest,1918.

Irodalom

Irod.: Besnyõ Bernát:Sz-Sch. G. emlékezete. Budapest,1933
Szladits Károly:Sz-Sch. G. emlékezete. Kecskemét,1934

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője