Szatala Ödön
Szatala Ödön

2021. október 24. Vasárnap

Szatala Ödön, ifj.

biológus

Születési adatok

1924. október 18.

Budapest

Halálozási adatok

2010. július 1.

Budapest


Család

Sz: Szatala Ödön, id. (1889–1958) biológus, botanikus, lichenológus.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1947), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1961).

Életút

Az Országos Vetőmagvizsgáló Intézet gyakornoka (1947–1948), a Növényvédelmi Kutató Intézet segédkutatója (1948–1952), tud. munkatársa (1952–1962), tud. főmunkatársa (1962-től). Az MTA–TMB-n Ubrizsy Gábor aspiránsa (1952–1956). Tudományos pályafutásának kezdetén a burgonyabetegségek, elsősorban a burgonyaszártő és a burgonyagumó fuzáriumos megbetegedéseinek vizsgálatával foglalkozott, új módszert dolgozott ki a burgonya idő előtti csírázásának megakadályozására. Később érdeklődése a kórokozók és a gazdanövény közötti kapcsolat feltárása felé fordult, elsősorban a vegyszeres gyomirtás biológiai hatását vizsgálta. Nevéhez fűződik a hagyma és az olaj-, ill. rostlen kórokozók magyarországi vegyszeres gyomirtásának kidolgozása. Vizsgálta továbbá a fenyőcsemete-dőlést előidéző gombák elleni védekezés hatékonyságát. Lichenológiai tevékenysége is jelentős, az MTA Biológiai Osztálya megbízásából feldolgozta, bővítette és kiegészítette édesapja hagyatékát.

Főbb művei

F. m.: A Kárpát-medence Ramalina fajai. Egy. doktori értek. (Bp., 1948)
Jelentés a cserebogárpajor-irtással kapcsolatos 1950. évi növényérzékenységi kísérletekről. (Növényvédelem, 1951)
A burgonyagumó „csírázásának” meggátlása szintetikus hormonszerek segítségével. Szabó K.-val, Vidéki N.-nel. (Annales Instituti Protectionis Plantarum, 1951)
Adatok és megfigyelések a fenyőcsemetedőlés kérdéséhez. Milinkó Istvánnal. (Növényvédelem, 1952)
Lenfenésedés. (Növényvédelmi útmutató. Bp., 1952)
A kórokozó parazita rátermettsége. (A növénykórtan alapvetése. II. A fertőző betegségek kórtan. Bp., 1953)
A vegyszeres gyomirtás. Témadokumentáció. Összeáll. (Bp., 1958)
Vegyszeres gyomirtás olaj- és rostlenvetésekben. (Magyar Mezőgazdaság, 1958 és Magyar Textiltechnika, 1958)
A vegyszeres gyomirtás lehetőségei cukorrépa-táblákon. (A növényvédelem időszerű kérdései, 1959)
A burgonya tárolási veszteségeinek csökkentése alfa-naftil-metil-éterrel. Matolcsy Györggyel. (Növénytermelés. 1959)
Vegyszeres gyomirtási kísérletek rost- és olajlenvetésekben. Részben kand. értek. is. (Kísérletügyi Közlemények, 1959)
Vegyszeres gyomirtás rostlen vetésekben. (Bp., 1961)
Vegyszeres védekezés sarjak és tenyészteni nem kívánt fafajok ellen. Barcza Rózsával, Tarján Lászlónéval. (Az Erdő, 1961)
Az aranka – Cuscuta – biológiája és az üzemi védekezés módszerei. Témadokumentáció. Összeáll. Gimesi Antallal. (Bp., 1965)
A növények élettani betegségei. (Növénykórtan. I–II. köt. Bp., 1965)
Újabb gyomirtószerek kipróbálása cukorrépavetésekben. Péter Jánossal, Varga Jánossal. (Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola Közleményei, 1967)
A herefajok virágos élősködői. (Herefajok termesztése és nemesítése. Bp., 1968)
A herbicidrezisztencia, mint új jelenség a gyomok elleni védekezésben. Solymosi Péterrel. (A biológia aktuális problémái, 1983).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013