Székely István
Székely István

2021. október 18. Hétfő

Székely István

római katolikus teológus

Születési adatok

1861. február 26.

Nagyvárad, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1927. február 27.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.).

Életút

Nagyváradon és Bécsben teológiát tanult, pappá szentelték (1884), a bécsi tudományegyetemen hittud. doktori okl. szerzett (1886). Az MTA tagja (l.: 1921. máj. 8.). - A nagyváradi püspöki líceum r. tanára (1886-1895), püspök-prelátus (1895-1898). A bp.-i tudományegyetemen, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittud. Karán az Újszövetség és a görög nyelv ny. r. tanára (1898-1926); közben a Kar dékánja (1902-1903, 1905-1906), majd az egyetem rektora (1908-1909). Pápai prelátus és nagyváradi kanonok (1915-1927). - A Szt. István Akad. tagja (r.: 1916), másodelnöke (1921-1927).

Főbb művei

F. m.: Az emberi nem kora és a Szentírás. Esztergom,1887
A Szentírás apológiája. Nagyvárad,1891
Monismus és dualismus a philosophiában. Budapest,1893
Erõ és anyag. Budapest,1894
Ösztöns és ész. Nagyvárad,1897
Az emberi nem régisége. Budapest,1899
A Sibylla-könyvek. Budapest,1907
Hermeneutica biblica. Feiburg,1912
Bibliotheca apocrypha. Freiburg,1913
A kisázsiai JÁnos és művei. Budapest,1916
Szent János Apokalypsisa és a világtörténet. Budapest,1917
A forradalmak ésa keresztény politika. Budapest,1921
Krisztus születési éve és a keresztény idõszámítás. Budapest,1922
Az apokaliptika a világirodalomban. In: Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok körébõl kivonatosan: Akadémiai Értesítõ Budapest,1923
Az Ember tragédiájának életbölcselete. Budapest,1924.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013