Székely Sándor
Székely Sándor

2021. május 17. Hétfő

Székely Sándor

filozófus, politikus

Születési adatok

1932. augusztus 3.

Békéscsaba

Halálozási adatok

2009.

Szeged


Család

Sz: Székely László honvéd altiszt, Balázs Rozália. Testvére: Székely Lajos, a Szegedi Tudományegyetem egy. docense és Székely Ilona általános iskolai tanár. F: 1956-tól Jéhn Katalin általános iskolai tanár, majd általános iskolai igazgató Szegeden. Fia: Székely László (1958–). 

Iskola

Középiskolai tanulmányait Kolozsvárott, Békéscsabán és Szegeden végezte, (Szegeden éretts., 1951-ben). A Szegedi Tudományegyetemen matematika–fizika szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1955), doktorált (1960), a filozófiai tudományok kandidátusa (1971). 

Életút

A Szegedi Tudományegyetem függetlenített DISZ-titkára (1955–1956). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE BTK Filozófia Tanszéke tanársegéde (1956–1960), egy. adjunktusa (1960–1966), egy. docense (1966). A SZOTE Marxizmus–Leninizmus Tanszéke tanszékvezető egy. docense (1967. jan. 1.–1970. szept. 30.), a JATE TTK tud. főmunkatársa és a Kibernetikai Laboratórium vezetője (1970–1985). Az MTA–TMB-n Kalmár László aspiránsa (l.: 1961–1965). 

Az MSZMP Szegedi Városi Bizottsága első titkára (1985. febr. 23.–1989). 

A modern természettudomány, elsősorban a kibernetika filozófiai problémáival foglalkozott. 

Főbb művei

F. m.: A modern természettudomány filozófiai kérdései. (Magyar Filozófiai Szemle, 1960)
A mozgásformák visszavezethetetlensége és az ún. gondolkodó gépek kérdése. Részben egy. doktori értek. is. (Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Philosophica, 1960)
A kibernetika néhány filozófiai problémájáról. (Magyar Filozófiai Szemle, 1963)
A kibernetika fogalma és tárgya. (Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Philosophica, 1964)
A kibernetika filozófiai alapproblémáihoz. Kand. értek. (Szeged, 1965)
Neumann János: A számológép és az agy. (Magyar Filozófiai Szemle, 1965)
Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Csongrád Megyei Szervezete Orvosbiológiai Szakosztálya konferenciája. Előadások. Szerk. Madarász Istvánnal és Muszka Dániellel. (Szeged, 1970)
A számítógépek negyedik generációja. Állítások és indoklások. Összeáll. Sárossy Józseffel és Szentgyörgyi Zsuzsával. (Az MTA kiadványa. Bp., 1973)
szerk.: Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Szegeden tartott kollokviuma. 1976. nov. 29.–dec. 1. Előadások. Szerk. Madarász Istvánnal és Muszka Dániellel. (Szeged, 1977)
Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Szegeden tartott kollokviuma. 1977. dec. 5.–dec. 7. Előadások. Szerk. Madarász Istvánnal és Muszka Dániellel. (Szeged, 1978)
Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Szegeden tartott kollokviuma. 1978. dec. 4.–dec. 6. Előadások. Szerk. Madarász Istvánnal és Muszka Dániellel. (Szeged, 1979). 

Irodalom

Irod.: Szegedi egyetemi almanach. II. 1921–1996. (Szeged, 1997). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016