Szemere Samu
Szemere Samu

2021. május 17. Hétfő

Szemere Samu

filozófus

Névváltozatok

1900-ig Stern

Születési adatok

1881. december 13.

Zirovnica, Vas vármegye

Halálozási adatok

1978. május 14.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen m.-latin-német-filozófia szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1905), majd Olaszo.-ban Giordano Brunóra vonatkozó kutatásokat folytatott (1913-1914), az MTA tagja (l.: 1945. máj. 30.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.). A filozófiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (életmuvéért, 1957). - A bp.-i VI. ker.-i áll. főreálisk. óradíjas tanára (1906-1907), a bp.-i V. ker.-i áll. főreálisk. h. (1907-1909, 1910-1919), a ceglédi áll. főgimn. r. tanára (1909-1910), az Erzsébet Nőisk. Polg. Isk. Tanárképző Főisk.-n a pedagógia r. tanára (1910-1919), a bp.-i III. ker.-i áll. főgimn. (1919-1923), a bp.-i II. ker.-i Mátyás kir. Főgimn. r. tanára (1923-1927). Az Orsz. Izr. Tanítóképző Int. ig.-ja (1927-1942), a II. vh. után az Orsz. Rabbiképző Int. r. tanára (1950-1961).Esztétikával, esztétika- és filozófiatörténettel, művészetfilozófiával, 19-20. sz.-i filozófiával, Hegel, Nietzsche és Spengler munkásságával fogl. Különösen értékes műfordítói tevékenysége: lefordította B. Spinoza összes művét és J. F. Hegel több jelentős művét.

Főbb művei

F. m.: Az aesthetikai játékelmélet. Budapest,1904
A tragikum. In: Beöthy Emlékkönyv Budapest,1908
A filozófia történetérõl. In: Alexander Emlékkönyv Budapest,1910
Giordano Bruno. Budapest,1917
A jelenkori filozófia fõbb irányai. Budapest,1923
Spengler filozófiája. Budapest,1924
Pedagógia és filozófia. Magyar Pedagógia 1929
Szellemesség és komikum. Budapesti Szemle 1933
Dewey neveléstana. Budapest,1933
A művészet mint valóságértelmezés. Budapesti Szemle 1936
Filozófiai tanulmányok. Budapest,1941
Zur Logik der philosophischen Bergiffsbilung. In: Jubilee Volume in Honour of Prof. BErnhard Heller Budapest,1941
Nietzsche és a zsidóság. In: Lõw Immanuel Emlékkönyv Budapest,1947
Heger filozófiájának magyar műszavai.Magyar Nyelvõr 1949
Kunst und Humanität. Eine Studie der Thomas Manns ästhetische Ansichten. Budapest-Berlin,1960.

Irodalom

Irod.: Scheiber Sándor:Sz. S. kilencvenedik születésnapjára. Budapest,1971
Szabó Árpád:Sz. S. Magyar Izraeliták Országos Központjának Évkönyve 1978
Gábor Éva:Sz. S. Világosság 1978
Gábor Éva:Egy hosszú életút a bölcselet szolgálatában. Világosságh.n.,1983

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013