Szentágothai János
Szentágothai János

2021. június 23. Szerda

Szentágothai János

orvos, anatómus

Névváltozatok

1941-ig Schimert

Születési adatok

1912. október 31.

Budapest

Halálozási adatok

1994. szeptember 8.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1967. máj. 5.).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetemen ált. orvosi okl. szerzett (1936), a bázeli tudományegyetem Anatómiai Int.-ében tanult (1939-1940), az idegrendszertan anatómiája és szövettani szerkezete tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1941), az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1967. máj. 5.). - A Pázmány Péter Tudományegyetem Tájbonctani Int. gyakornoka (1935-1937), egy. tanársegéde (1937-1940), egy. adjunktusa (1940-1944) és magántanára (1941-1944), a II. vh. végén katonai szolgálatot teljesített, amerikai hadifogságban volt (1944-1946). A Pécsi Tudományegyetem, ill. a POTE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Int. ny. rk. tanára (1947-1951), ny. r. tanára (1951-1952), egy. tanára (1952-1963); egyúttal az int. mb. vezetője (1946-1947), ig.-ja (1947-1963), A BOTE, ill. a SOTE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Int. tanszékvezető és intézetig. egy. tanára (1963-1976).Neuroanatómiával, kísérletes agykutatással fogl. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a szemmozgások, az egyensúlyi működések, a gerincvelői és agytörzsi reflexek idegmechanizmusának vizsgálata, ill. az idegi gátlás szerkezeti alapjának és a magasabb idegközpontok szerkezeti feltárása terén. Róla nevezték el a Szentágothai János Tudásközpontot (2005. feb. 16-ától).

Főbb művei

F. m.: Az ember anatómiájának atlasza. Atlas anatomiae corporis humani. Budapest,é.n.
Die Rolle der einzelnen Labyrinthrezeptoren bei der Orientation von Augen und Kopf im Raume. Budapest,1952
Hypothalamic Control of the Anterior Pituitay. An Experimental-Morphological Study. Budapest,1962
Az idegrendszer funkciós struktúrája. Budapest,1965
Modern Trens in Neuromorphology. Budapest,1965
The Cerebellum as a Neuronal Machine. Berlin-Heidelberg-New York,1967
Neuronhálózatok és neuronhálózati modellek. MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei 1968
Lehrbuch und Atlas der makroskpoischen Anatomie für Zahnärzte. Stuttgart,1969
Funkcionális anatómia. Budapest,1971
Funkcionális anatómia. Budapest,1994
Funkcionális anatómia.Budapest,2002
Conceptual Models of Neural Organization. Cambridge [Massachusetts],1975.

Irodalom

Irod.: Sz. J. In: Magyar tudósok. Kardos István tévésorozata Budapest,1978
Hallama Erzsébet:Sz. J. In: „Felek játék, fele gyötrelem” Pécs,1986
Sz. J. ünneplése. Budapest,1986
Laudatio Johannis Szentágothai. Budapest,1992
Kosáry Domokos Flerkó Béla:Sz. J. Magyar Tudomány 1994
Sz. J.-emlékülés. Ádám György, Hámori József, Nádori László elõadásai. Iskolakultúra 1995
Flerkó Béla:Sz. J. In: A múlt magyar tudósai Budapest,1998

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013