Szentkláray Jenő
Szentkláray Jenő

2021. október 17. Vasárnap

Szentkláray Jenő

történész

Névváltozatok

1867-ig Nedic

Születési adatok

1843. január 23.

Törökbecse, Torontál vármegye

Halálozási adatok

1925. október 12.

Temesvár, Románia


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1882. jún. 1.).

Életút

A temesvári papnevelő int.-ben és a pesti tudományegyetemen tanult (1860-1866), Pesten hittud. doktori okl. szerzett és pappá szentelték (1866), Mo. legújabb története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1883), az MTA tagja (l.: 1882. jún. 1.). - Steyerdorfban és Aninán káplán (1866-1868), a nagykikindai német isk. ig.-ja és uo. a reálisk.-ban a m. nyelv és irodalom (1868-1869), a temesvári főgimn.-ban a bölcselet és a latin nyelv r. tanára (1869-1873). Törökbecsén plébános (1873-1898), csanádi kanonok (1898-1917), nagyprépost (1917-1925). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1883-1917).A történeti Mo. D-i megyéinek történetével, Torontál, Nagybecskerek történeti emlékeivel, a mo.-i, ill. az erdélyi román és szerb betelepedés, ill. költöztetés kérdéseivel fogl.

Főbb művei

F. m.: A tér és idõ philosophiája. Budapest,1875
Torontáli õstelepek a Tisza mentén. Temesvár,1877
Nagy-Becskerek utcáinak és tereinek magyarosítása. Nagy-Becskerek,1879
Száz év Dél-Magyarország újabb történetébõl. Temesvár,1882
Gr. Niczky Kristóf életrajza. Pozsony,1885
A becskereki vár. Budapest,1886
A dunai hajóhadak története. Budapest,1886
Oláhok költöztetése Dél-Magyarországra a múlt században. Budapest,1891
A csanád-egyházmegyei plébániák története. Temesvár,1898
Krassó vármegye õshajdana. Budapest,1900
A szerb monostoregyházak emlékei Magyarországon. Budapest,1908
Temes vármegye története. Temesvár,1912
Ortvay Tivadar emlékezete. Budapest,1922

Irodalom

Irod.: Lukinich Imre:Sz. J. Századok 1925
Karácsonyi János:Sz. J. l. tag emlékezete. Budapest,1926

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013