Szentkláray Jenő
Szentkláray Jenő

2023. december 3. Vasárnap

Szentkláray Jenő

történész

Névváltozatok

1867-ig Nedic

Születési adatok

1843. január 23.

Törökbecse, Torontál vármegye

Halálozási adatok

1925. október 12.

Temesvár, Románia


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1882. jún. 1.).

Életút

A temesvári papnevelő int.-ben és a pesti tudományegyetemen tanult (1860-1866), Pesten hittud. doktori okl. szerzett és pappá szentelték (1866), Mo. legújabb története tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1883), az MTA tagja (l.: 1882. jún. 1.). - Steyerdorfban és Aninán káplán (1866-1868), a nagykikindai német isk. ig.-ja és uo. a reálisk.-ban a m. nyelv és irodalom (1868-1869), a temesvári főgimn.-ban a bölcselet és a latin nyelv r. tanára (1869-1873). Törökbecsén plébános (1873-1898), csanádi kanonok (1898-1917), nagyprépost (1917-1925). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1883-1917).A történeti Mo. D-i megyéinek történetével, Torontál, Nagybecskerek történeti emlékeivel, a mo.-i, ill. az erdélyi román és szerb betelepedés, ill. költöztetés kérdéseivel fogl.

Főbb művei

F. m.: A tér és idõ philosophiája. Budapest,1875
Torontáli õstelepek a Tisza mentén. Temesvár,1877
Nagy-Becskerek utcáinak és tereinek magyarosítása. Nagy-Becskerek,1879
Száz év Dél-Magyarország újabb történetébõl. Temesvár,1882
Gr. Niczky Kristóf életrajza. Pozsony,1885
A becskereki vár. Budapest,1886
A dunai hajóhadak története. Budapest,1886
Oláhok költöztetése Dél-Magyarországra a múlt században. Budapest,1891
A csanád-egyházmegyei plébániák története. Temesvár,1898
Krassó vármegye õshajdana. Budapest,1900
A szerb monostoregyházak emlékei Magyarországon. Budapest,1908
Temes vármegye története. Temesvár,1912
Ortvay Tivadar emlékezete. Budapest,1922

Irodalom

Irod.: Lukinich Imre:Sz. J. Századok 1925
Karácsonyi János:Sz. J. l. tag emlékezete. Budapest,1926

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője