Szentpétery Imre
Szentpétery Imre

2023. december 3. Vasárnap

Szentpétery Imre

történész

Születési adatok

1878. szeptember 23.

Középpalojta, Hont vármegye

Halálozási adatok

1950. július 14.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1917. máj. 3.; r.: 1929. máj. 10.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - bölcsészdoktori okl. (1901), történelem-latin szakos tanári okl. szerzett (1902), majd áll. ösztöndíjjal a strassburgi és berlini, ill. a párizsi egyetemen tanult (1902-1903), a m. oklevéltan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1914). Az MTA tagja (l.: 1917. máj. 3.; r.: 1929. máj. 10.). - A bp.-i tudományegyetem tanársegéde (1904-1914), magántanára (1914-1918), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a középkori és újkori egyetemes történelem ny. r. tanára (1918-1923), a Pázmány Péter Tudományegyetemen az oklevéltan és címertan, majd a történeti segédtudományok ny. r. tanára és a történelmi szeminárium ig.-ja (1923-1950); közben a BTK dékánja (1939-1940).Történeti segédtudományokkal, elsősorban oklevéltannal fogl. Nevéhez fűződik a történeti segédtudományok oktatásának korszerű alapokra helyezése, több műve (Oklevéltani naptár, 1912; Chronologia, 1923; Magyar oklevéltan, 1930) a tudományterület klasszikusa. Feldolgozta a bp.-i bölcsészkar történetét. Különösen értékes forráskiadói tevékenysége: megkezdte a mo.-i Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai kiadását (1923-tól), ezzel kapcsolatban számos új forráskiadói módszert dolgozott ki, és vezetett be.

Főbb művei

F. m.: Az újkor kezdete. Marosvásárhely,1901
Individuális és collektív történetírás. Századok 1908
Oklevéltani naptár. Budapest,1912
A borsmonostori apátság Árpád-kori oklevelei. Budapest,1916
Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. In: Értekezések a történeti tudományok körébõl kivonatosan: Akadémiai Értesítõ Budapest,1918
Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Budapest,
Chronologia. Budapest,1923
Középkori oklevélszövegek. Budapest,1927
IV. Béla király néhány oklevelének kritikai méltatása. kivonatosan: Akadémiai Értesítõ h.n.,1930
Magyar oklevéltan. Budapest,1930
Történelmi segédtudományok. In: A magyar történetírás új útjai Budapest,1931
A bölcsészettudományi kar története. 1635-1935. Budapest,1935
Scriptores rerum Hungaricarum. Budapest,
Szent István király oklevelei. In: Szent István Emlékkönyv Budapest,1938
A kronológia kézikönyve. Budapest,1985

Irodalom

Irod.: Janits Iván:Sz. I. irodalmi munkássága. In: Sz. I. Emlékkönyv Budapest,1938
Istványi Géza:Az oklevéltudomány mestere, Sz. I. Magyar Szemle 1938
Szilágyi Loránd:Sz. I. In: Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közleményei, 1947-1950 Budapest,1950
Elekes Lajos:Sz. I. Századok 1950
Ember Gyõzõ:Sz. I. Akadémiai Értesítõ h.n.,1950

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője